Tantestület

Kun Katalin – Iskola- , Fürkész-program alapító igazgató, tanfelügyelő, szakértő, mesterpedagógus, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Közép-dunántúli Régiójának elnöke, a Csoóri Program megyei referense.

2015-ben a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át az oktatásban kifejtett hagyományőrző tevékenységéért, és ,,Tata város kultúrájáért” kitüntetés arany fokozatát is kiérdemelte a Sokadalom szervezéséért.

Valljuk, pedagógiai hitvallásunk része, hogy minden gyermeket saját népi kultúráján kellene felnevelni. A különböző kultúrák nemzetekre jellemzően szerves egységben jönnek létre a természeti környezetükkel az ott élők életmódjával, szokásaival, gondolkodásukkal, lelkületükkel. A kultúrák minden eleme közvetlenül, vagy közvetve ezt az egységet hordozza, tanítja. A nemzetek egyéni és közösségi alkotásai, anyanyelvük, zenéik, táncaik, az őket körülvevő tárgyak, szokásaik összességükben meghatároznak egy identitást, egy csak arra a csoportosulásra jellemző kultúrát, melynek születésük pillanatától letéteményesei, hivatott őrzői, az arculat megtartói.

Farkas Emőke – Néptáncpedagógus, Fürkész projektvezető

A játék , a tánc és az ének a legegyszerűbb és a legfelszabadítóbb varázslat a földön – mindenki által elérhető, megélhető. Csak egy ici-pici bátorság kell az első mozdulathoz vagy hanghoz. Ha esetleg ez gát, akkor nézz körbe, és lásd meg, hogy van közösség, aki veled mozdul és átsegít az esetleges gátjaidon. Az egyik ilyen közösség az életemben a Kenderke!

Békés Andrea – Tanügyi igazgató helyettes és moderntánc tanszakvezető

Egész életemben jelen volt a tánc és a sport valamilyen formában: műugrás, ritmikus sportgimnasztika, görög- és délszláv néptáncok, aerobik, a moderntánc különféle irányzatai és a magyar néptánc. Megszerzett elméleti és gyakorlati tudásomat rendszeresen aktualizálom. Berczik Sári nénitől tanulva hiszem, hogy a harmonikusan megkomponált mozgás megteremti az ember belső harmóniáját is. A kettő együtt segít átlendülni a hétköznapi gondok nehézségein. Ahhoz, hogy egészségünket hosszú távon megőrizzük, ismernünk kell a testünket, mozgástengelyeinket és folyamatosan törekedünk kell hibáink kijavítására. A plasztikusan kidolgozott izomzatnak számos előnye van. A tánc kiváló módja annak, hogy a magával ragadó zenék szárnyán belefeledkezzünk a gyakorlásba. Türelmes vagyok a tanításban és szeretem a komponálásba bevonni a résztvevőket. 23 éve vagyok kapcsolatban a Kenderkével, először szülői, támogatói, majd később pedagógusi és táncos minőségemben is. Gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozom. Óráim látogatása nincs korhatárhoz és képzettséghez kötve. Mindenkinél az önmaghához mért fejlődés a cél.

Jakab András – Néptáncpedagógus mentor

1985-ben léptem be először a Kenderke próbájára, melyet Kun Lajosné Kati néni tartott, aki egyben –nagy szerencsémre – osztályfőnököm is volt alsó tagozaton. Általa szerettem meg népi kultúránkat. Első főiskolám befejeztével, Kun Katalin igazgatónő kitartó ösztönzésének és segítségének hála, a Kenderkében helyezkedtem el szabadidőszervező pedagógusként. Nem sokkal később már asszisztensként dolgoztam az órákon, közben megszereztem a Magyar Táncművészeti Főiskola Tánctanár diplomáját néptánc szakon. Több végzettségem közül azért választottam hivatásomként a tánctanítást, mert úgy érzem, ezzel tudok környezetem legnagyobb hasznára lenni. A Kenderkében megtaláltam helyemet, ahol bizonyossággal és becsülettel élhetek e hivatásomnak.

Jocha-Kánya Réka – néptáncpedagógus

A Pécsi Tudományegyetem néprajz- és a Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc pedagógus szakjain végeztem tanulmányokat. Jelenleg néptánc-pedagógusként dolgozom a tatai Kenderke Alapfokú Művészeti Iskolában. Hivatásomnak tekintem a magyar kultúra testet-lelket építő erejének a megéreztetését és az erre való igény kialakítását. A népzene és a tánc, számomra az éltető levegő. Ezt a levegőt a csíki havasokban szívhattam magamba. Berecz András szavaival élve, szeretnénk olyan „szellemi-lelki otthont, amelyben a gyermekeink is jól érzik magukat. Amiben ki tudnak egyenesedni. Ahová messziről is visszatalálnak.” A Kenderke egy ilyen iskola, ahol az ide járó gyermekek szüleivel közösen nap mint nap ezért munkálkodhatunk. A Kenderke egy olyan lehetőség a gyermekeknek és a fiataloknak, ahol közösségben és biztonságban megtanulhatják, hogy hogyan lehet ember módjára szórakozni úgy, hogy közben a testi-lelki egészségük és épülhet.

Bánáti Norbert – Zenei tanszakvezető, trombita és furulyatanár, pályázatfigyelő, média referens

Bánáti Norbert vagyok, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola trombita és furulya tanára, emellett az iskola zenei tanszak vezetője. 2013 decembere óta vagyok a Kenderke család tagja, ám én nem a táncos múltammal kerültem kapcsolatba az iskolával, sokkal inkább a közös és nagyon színvonalas fellépésekkel. 2010-ben diplomáztam le Győrben a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetében trombitatanár-kamaraművészként. Több helyen dolgoztam, de a zene mindig része volt az életemnek. Ennek köszönhetően vagyok most is itt. Emlékszem gyermekkoromban mekkora jelentősége volt, hogy hogyan álltak hozzám, hogyan szerettették meg velem a zenét. Most is ez a legfontosabb számomra; minél többen zenéljenek és érezzék jól magukat közben. A zene a magyar kultúránk egyik, ha nem a legfontosabb kincse, amit őrizni és ápolni kell. Kassai Lajos alapmottóját magam is hiszem és vallom, miszerint: „nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek.” – gyere Te is és tarts velem. Remélem veled is mihamarabb találkozom, és együtt zenélhetünk.

Kádár ElemérNéptáncpedagógus

A gyermekek játéka, természetes gesztusvilága világnyelv, mindenki érti. Ennek a világnyelvnek a legmagasabb szintű megnyilvánulása a tánc, mely az ősidőkben a szellemvilággal való kapcsolattartást szolgálta, s bár általában nem gondolunk ma már erre, erre ma is alkalmas. És ennek a varázslatos nyelvnek kiváló mesterei, költői vagyunk mi, magyarok, akik a világ egyik legszínesebb, leggazdagabb, legmélyebb néptánckincsével rendelkezünk. A hagyományos mozgásrendszer, a népi játék és tánc azonban ma már sajnos, nem hagyományozódik apáról fiúra, ezért szükséges, hogy gyermekeink iskolában, szakemberek segítségével elsajátíthassák, hogy élhessenek vele és továbbadhassák. Ezt – a népi kultúra mélységének, magasságának megismertetését, megszerettetését – érzem magam is személyes küldetésemnek, hiszen „az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”  (Kodály Zoltán)

Ezért a kolozsvári történelem és művészettörténet-tanulmányaim után a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2005-ben néptáncpedagógus diplomát szereztem, majd hivatásos táncosként, koreográfusként is főleg annak az útját kerestem, és keresem ma is, hogy hogyan menthető át és tehető hasznossá az ősök tudása a mai, felpörgött, globalizált világunkban.

Antal Klaudiaviselettáros, pedagógiai asszisztens

A Kenderkének május óta vagyok tagja, mint ruhatáros, de több, mint 14 éve itt táncolok. Táncolok és úgy érzem, hogy nem csak a saját tudásomat szeretném bővíteni, hanem ezt a tudást majd később szeretném tovább adni. Ehhez nagyon sok ösztönzést kapok az iskolától. Támogatnak a céljaim megvalósításában és lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek a Fürkész program óráin is. A legcsodálatosabb, hogy azt csinálhatom amit szeretek.

Hulin-Dózsa Évi –  Pedagógiai asszisztens

Dolgozóként a 3. tanévet kezdem szeptembertől a Kenderkében, de táncosként már 22 éve tagja vagyok ennek a nagy családnak. A Kenderke egy olyan közösség, ahol nemcsak ápoljuk a kultúrát, és őrizzük az értékeinket, hanem tovább is adjuk a tanítványoknak. Az itt tanuló gyerekeknek nem csak egy hobbi a tánc, hanem életforma és jellemformálás is egyben. Boldoggá tesz, hogy én is részese lehetek ennek a nem mindennapi értékátadásnak.

Pinezits JózsefTársastánctanár

2014 óta gazdagítom a Kendeke palettáját társastánctanárként. Feleségemmel és kisfiammal Győrött élünk. Jómagam 6 éves korom óta táncolok, társastánc – színpadi tánc műfajban. 1991 óta tanítok, koreografálok. Az aktív versenyzést 1996-ban hagytam abba, akkor az országos ranglista 2. helyén voltunk partneremmel. 2000-ben diplomáztam a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Azóta több csapattal is dolgoztam, a legfiatalabb növendékem 5 éves volt, a legidősebb pedig egy 65 éves házaspár. A művészetoktatás – utánpótlás nevelés mellett munkámat több lelkes szalagavatós csoport, 2-3 felvonásos táncest, néhány országos dobogós koreográfia, és több közönségdíjas összeállítás gazdagítja. Mindenképpen javaslom, hogy próbáld ki magad ezen a területen, hiszen: „A művészetek között a legszebb sport, a sportok között a legszebb művészet: a társastánc.”

Lakatos-Varga Boglárka – moderntánc pedagógus

Táncos tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában és a Magyar Táncművészeti Főiskola modern táncművész szakán, valamint a Rotterdamse Danse Academy-n folytattam. 2013-ban szereztem modern táncpedagógus diplomát a Magyar Táncművészeti Főiskolán, amelynek ezt követően klasszikus balett táncpedagógus képzését is abszolváltam.

Sikeres résztvevője voltam több nemzetközi és hazai táncfesztiválnak, versenynek (Országos Klasszikus Balett és Moderntánc Verseny, AURA International Dance Festival – Kaunas, Dance Week Festival – Zágráb, Fronta Contemporary Dance Festival – Muraszombat, AgitArt Festival – Figueres, L1 fesztivál – Budapest). 2009-ben első, 2010-ben különdíjjal jutalmaztak a Transit Kortárstánc Fesztiválon Zénón paradoxona című szólómért.

Táncművészként dolgozhattam a Győri Nemzeti Színházban, a bolgár Derida Dance Company-val, a Budapest Táncszínházzal, a Zagreb Dance Centerben, a Zéró Balettel, a DanceArt Project-ben, a Street Art Project Performances-szal, Jobbágy Bernadett illetve Valencia James projektjeiben, valamint az Erkel Színház és a Magyar Állami Operaház színpadain.

Alapítványi iskolákban Grahamet, Limón-t, Cunningham-et, Európai moderntáncot, Art Jazz-t, Improvizációt, Balettet tanítottam, 2014 óta a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola és a ZéróPlusz Táncstúdió tanáraként dolgozom. Ebben a tanévben nyitotta meg kapuit önálló táncstúdióm B. Dance néven.

Emellett volt szerencsém kurzust tartani a spanyol AgitArt fesztiválon, a Magyar Táncművészeti Főiskola Nyári Intenzív kurzusán, a Trafó Stúdióban és több fővárosi valamint vidéki helyszínen is.

Békefi-Juhász Dorottyaművelődésszervező

2012 óta dolgozom a Kenderke csapatában, mint viselettáros, pedagógiai asszisztens és programszervező. A sokrétű munkakör lehetővé teszi számomra, hogy az andragógus – művelődésszervező, pedagógia és történelem tanári tanulmányaim során szerzett ismereteimet hasznosítsam és képességeimet a lehető legsokoldalúbban érvényesítsem.  Munkám során újra közelebb kerültem a magyar népi kultúrához, értékeinkhez, ennek is köszönhető, hogy csatlakoztam az iskola felnőtt tánccsoportjához a Tatai Szarkalábakhoz is.

Hulinné Gyenezse Juditkönyvtáros, kézműves projektvezető, sokadalom vásárszervező, Fürkész titkár, HR és Menedzsment

Szabó Csabáné gazdasági vezető

Dérné Kovács Ibolya citeratanár

Darabos Eszter – néptáncpedagógus

Furákné Mózes Lilla – fejlesztőpedagógus

Gellén Péter – néptáncpedagógus

Jocha Balázs – néptáncpedagógus

Pőcze Gyöngyi – néptáncpedagógus

Pusztai Mónika – óraadó, pedagógiai asszisztens

Pusztai Mónika – óraadó, pedagógiai asszisztens

Sulyokné Nagy Tünde – drámapedagógus

Szabó Tibor – néptáncpedagógus

Iskolai munkatársak

Kelemenné Goldschmidt Judit – iskolatitkár

Kisgyőri Tiborné Nelli – higiéniai munkatárs

Tóth-Szentendrei Gabriella – irodai asszisztens

Dr. habil. Maróti György – felsőoktatási és pályázati tanácsadó,