,

Szaktantermekkel gyarapodott nyáron a Kenderke

Új szaktantermekkel bővült a tatai Kenderke és megállapodást kötöttek a Károli egyetemmel.

2016. szeptember 7. 07:35 Sz. A.

szakteremmel_gyarapodott_kep1

Táncházzal és zeneterem-átadással nyitotta meg a tanévet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. A vakáció, ahogy arról Kun Katalin igazgató beszámolt, szorgosan telt: felújított udvari épület várja a tanulókat, amelyben nyílászárókat cseréltek, vizesblokkot alakítottak ki, amelyet mozgáskorlátozottak is használhatnak majd.

Táncházzal és zeneterem-átadással nyitotta meg a tanévet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. A vakáció, ahogy arról Kun Katalin igazgató beszámolt, szorgosan telt: felújított udvari épület várja a tanulókat, amelyben nyílászárókat cseréltek, vizesblokkot alakítottak ki, amelyet mozgáskorlátozottak is használhatnak majd.

Az udvarra belépve látható a változás: a tradicionális, falusi építészet jegyeit magán viselő épületrész előtt megnövelték a zöldterületet. A jövő egy kézműves műhely kialakításával folytatódik, ezzel két új tanteremmel gazdagodik az iskola.

Az igazgató még egy újdonságról beszámolt: a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karával is megállapodást kötöttek, így még az idén jöhetnek leendő tanárok, hogy az itt kifejlesztett Fürkész komplex népművészeti programot elsajátítsák.

szakteremmel_gyarapodott_kep2

A táncház egy tízalkalmas sorozat nyitánya volt

Az iskola tanárai a tanszakokat bemutatva rövid ízelítőt adtak. A trombitaszólamok között vajdaszentiványi páros fordulót, legényes, szatmári lassú és friss csárdást, modern táncokat, imporovizációkat láthattak a megjelentek. Elemi erővel szólalt meg furulya, a citera, de meg is énekeltették a jelenlevőket. Az évnyitót a Kenderke Barátai Zenekar táncháza zárta.

Forrás: http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura/szaktantermekkel-gyarapodott-nyaron-a-kenderke-682498#

 

,

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

 

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye

Tata, 2015. június 20.-21.

A verseny időpontja: 2015. június 20-21.

 

Rendező: Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Jocha István programfelelős

2890 Tata, Almási utca 24.

Tel.: 06-34-587-005

Mobil: +36-20-311-6685

Email: versenyek@kenderke.hu; jocha.istvan@kenderke.hu

 

Helyszín: Pálma Rendezványház, 2890 Tata, Angolpark

 

 

A verseny célja:

–          A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.

–          Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.

–          A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel összhangban legyen.

–          A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

 

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

 

A verseny fordulói: Felmenő rendszerű, országosan meghirdetett, kétfordulós verseny

1.       forduló: iskolai válogatók

2.        forduló: országos döntő

 

Jelentkezés: A mellékelt jelentkezési lapon, 2015. április 25. 24:00 óráig

 

A verseny kategóriái:        a) szóló: csak fiúk nevezhetnek

b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

 

A verseny maximális befogadóképessége: 120 produkció (azaz 60 benevezés)

 

Korcsoportok és kategóriák: A párok két egymást követő korcsoportból is nevezhetnek. A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó. A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. (Kísérés nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.)

Figyelem! Idén a tanulmányi verseny kiírási sajátossága miatt a versenyünk korosztályi besorolása változott!

 

a)  szóló kategória és

b) páros kategória:

     10-12 évesek korcsoportja: 2003. január 1. és 2005. december 31. között születettek

     13-14 évesek korcsoportja: 2001. január 1. és 2002. december 31. között születettek

     15-16 évesek korcsoportja: 1998. január 1. és 2000. december 31. között születettek

     17-18 évesek korcsoportja: 1996. január 1. és 1998. december 31. között születettek

 

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

 

Kötelező táncok anyaga és időtartamai: Anyaga megegyező, az új kiírásáig, a legutóbb szervezett országos szaktárgyi versennyel (a váltás az új szaktárgyi verseny kiírásával együtt történik):

Jelenleg I.-II. korcsoportban somogyi, III.-IV. korcsoportban bukovinai táncok.

 

Szóló kategóriában:   a 11-12 – 13-14 évesek 1,5’ +/- 10”-ben,

                                         a 15-16 – 17-18 évesek 2’ +/- 10”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri

17-18 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri.

Páros kategóriában: 2’ +/-20”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri

17-18 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri.

Szabadon választott táncok: A versenyszám bemutatása előtt a versenyző 1 percben elmondja a tánccal összefüggő, legfontosabb ismereteket. A versenyszámok időtartama megegyezik a kötelező táncok kategória szerinti időivel, melyhez hozzáadódik az ismeretterjesztő felkonferálás.

A verseny értékelési szempontjai és díjai:

 

Az improvizatív táncban

A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciók kiválasztásánál figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait, a szabadon választottban saját nemzetiségének megfelelő táncokkal is nevezhet. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

A zsűri az alábbi kritériumokra egyenként 0-1-2 pontot adhat (0 pont: nem megfelelő; 1 pont: átlagos; 2 pont: nagyon jó, maximum 14 pont szerezhető):

1.     Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;

2.     Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;

3.     Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése,   fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy     visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása, férfi-, női szerepek    megjelenése (a vezetésben megjelenő erőkapcsolatok: húzás, tolás, követés, stb.)

Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)

Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;

4.     A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása: súlypontmozgás, különböző fajtájú rugók (boka,                 térd), jellemző ízületi forgatottság, megfelelő izomtónus alkalmazása, ugrások (le-, fel-, elugrások a     táncra jellemző módon);

5.     Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző   személyiségére jellemző módon;

6.     Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;

7.     Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség                 (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

 

Táncházban: A zsűri a táncházban jelen van, nem pontoz, csak benyomásokat szerez. A kötelező táncok után a szokásoknak megfelelően bármilyen tájegység táncát be lehet kérni a zenekartól.

–             A kötelező táncokból improvizatív tánc 5-10 percben, melyet a zsűri a megfigyelés céljából a későbbiekben megismételtethet.

–             A táncszokások ismerete,

–             A kulturált együtt szórakozás a versenyző társakkal,

–             A zsűri által bemutatott táncok érdeklődő megtekintése.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli. Szempontjai megegyeznek a Magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület itt értelmezhető követelményeivel (tiszta artikulálás, hangképzés, légzéstechnika, stb.)

–             A néprajzi behatárolása a szabadon választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu), vagy

–             A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése, vagy

–             A népcsoportra jellemző életmód bemutatása, stb.

 

Kézművességben, képzőművészetben: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli, a versenynek nem kötelező része. A beérkezett műveket, tárgyakat kiállítás keretében a nagyközönség is megtekintheti.

–             A táncban használható tárgyak, eszközök, viselet kiegészítők

–             Hétköznapi eszközök

–             A táncot, mint mozgást bemutató alkotások.

 

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A kötelező táncokat központi zenekar kíséri (Németh Dénes és zenekara), melyről a rendezők gondoskodnak. A szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. (Ezt a központi zenekarral is megteheti.) Elérhetőség: diniku@gmail.com

 

Díjazás:    – Arany

                   – Ezüst

                   – Bronz

A zsűri, a műveltségi területek összesített eredményei alapján, a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyen való részvétel költségei a nevezőt terhelik (étkezés, szállás, stb., a versenyzők szállásdíját a pályázat eredményességétől függően támogatjuk).

 

Regisztrációs díj: 3.000,- Ft/fő.

A regisztrációs díjat a nevezéssel egyidejűleg kérjük befizetni a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola számlájára, a nevezés, a befizetés megérkezésekor válik hivatalossá!

 

Számlaszám:        Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

Pannon Takarék 63200119-14926055

Fotók a 2015-ös megméretésről

_dsc0680_dsc0708_dsc0712_dsc0718
_dsc0722_dsc0723_dsc0725_dsc0729
2015-06-20 09:002015-06-21 22:00
CsatolmányMéret
jelentkezesi-lap_201533.5 KB
beszamolo_2015261.5 KB
,

16. Tatai Sokadalom

16. Tatai Sokadalom 2015. június 19-20-21.

 

sokadalom316. Tatai Sokadalom

2015. június 19-21.; Tata, Angolpark

A magyar népi kultúra őrzője a Tatai Sokadalom, amelyet az idén 16. alkalommal rendezi meg 2015. június 19-21. között a Tatai Kenderke Néptánc Egyesület. A rendezvény fővédnöke: Michl József, Tata Város Polgármestere.

A 2015. június 21-i tombolahúzás során az alábbi sorszámú, nyertes jegyekért nem jelentkezett a tulajdonos: 0121, 0503, 0199, 0195, 0177, 0255, 0007, 0469, 0353, 0194, 0358, 0275. Kérjük a tulajdonosokat, hogy jelentkezzenek a Kenderke-székházban a 0634/587-005-ös telefonszámon vagy a sokadalom@tata.hu emailcímen, hogy átadhassuk nyereményüket!

A népművészeti fesztiválon táncházak, népművészeti vásár, nép-, világ-, és könnyűzenei koncertek is várják az érdeklődőket.  A gyermekjátszók és meseelőadások most is kiemelt figyelemmel szerveződnek a kisgyermekes családok szórakoztatására. 

Kun Katalin

fesztiváligazgató

e-mail: kun.katalin(kukac)kenderke(pont)hu
Telefon: 06 34/587 005
www.kenderke.hu

A fesztivál hivatalos honlapja, ahol további információk és programtervezet található:
www.kenderke.hu/sokadalom


 

Kedves Kézművesek, Vásárosok!
A június harmadik hétvégéjén megrendezésre kerülő 16. Tatai Sokadalomra keresünk
kézműves /gasztronómiai termékeket árusító vásárosokat, valamint a népi – és kézműves mesterségek képviselőit.
Rendezvényünk a népművészet színes, szórakoztató programjaival kínál alkalmat egy
olyan családi hétvégéhez, ahol kicsik és nagyok egyaránt közel kerülhetnek kulturális
örökségeinkhez. Ezért hangsúlyozottan kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik
kulturális kincseinket tükröző termékekkel, kézműves munkákkal rendelkeznek.
A rendezvény időpontja: 2015. június 19-20-21. (péntektől vasárnapig)
A rendezvény helyszíne: Tata, Angolkert (zöldövezet)
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és előzetesen szeretne jelentkezni, küldjön részletes
bemutatkozást legkésőbb április 11-ig (hétfőig)
– postai úton: a Tatai Kenderke Néptáncegyesület, 2890 Tata, Almási u. 24., vagy
– elektronikusan: a sokadalom@tata.hu e-mail címre.
Előzetes jelentkezését csak az áruról készült fényképes mellékletekkel, vagy az Ön
termékeit bemutató honlap címével fogadjuk el.
Amennyiben termékei és megjelenése illik a Tatai Sokadalom arculatához, felvesszük
Önnel a kapcsolatot.
A változtatás jogát fenntartjuk, és ezen felhívás nem minősül végleges ajánlattételnek!

 

2015-06-19 12:002015-06-21 23:45
CsatolmányMéret
A rendezvény Tűzvédelmi és biztonsági terve innen letölthető2.08 MB
, ,

16. Tatai Sokadalom 2015. június 19-20-21.

16. Tatai Sokadalom 2015. június 19-20-21.

16. Tatai Sokadalom

2015. június 19-21.; Tata, Angolpark

A magyar népi kultúra őrzője a Tatai Sokadalom, amelyet az idén 16. alkalommal rendezi meg 2015. június 19-21. között a Tatai Kenderke Néptánc Egyesület. A rendezvény fővédnöke: Michl József, Tata Város Polgármestere.

A 2015. június 21-i tombolahúzás során az alábbi sorszámú, nyertes jegyekért nem jelentkezett a tulajdonos: 0121, 0503, 0199, 0195, 0177, 0255, 0007, 0469, 0353, 0194, 0358, 0275. Kérjük a tulajdonosokat, hogy jelentkezzenek a Kenderke-székházban a 0634/587-005-ös telefonszámon vagy a sokadalom@tata.hu emailcímen, hogy átadhassuk nyereményüket!
 

A népművészeti fesztiválon táncházak, népművészeti vásár, nép-, világ-, és könnyűzenei koncertek is várják az érdeklődőket.  A gyermekjátszók és meseelőadások most is kiemelt figyelemmel szerveződnek a kisgyermekes családok szórakoztatására. 

Kun Katalin

fesztiváligazgató

e-mail: kun.katalin(kukac)kenderke(pont)hu
Telefon: 06 34/587 005
www.kenderke.hu

A fesztivál hivatalos honlapja, ahol további információk és programtervezet található:
www.tataisokadalom.hu


 

Kedves Kézművesek, Vásárosok!
A június harmadik hétvégéjén megrendezésre kerülő 16. Tatai Sokadalomra keresünk
kézműves /gasztronómiai termékeket árusító vásárosokat, valamint a népi – és kézműves mesterségek képviselőit.
Rendezvényünk a népművészet színes, szórakoztató programjaival kínál alkalmat egy
olyan családi hétvégéhez, ahol kicsik és nagyok egyaránt közel kerülhetnek kulturális
örökségeinkhez. Ezért hangsúlyozottan kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik
kulturális kincseinket tükröző termékekkel, kézműves munkákkal rendelkeznek.
A rendezvény időpontja: 2015. június 19-20-21. (péntektől vasárnapig)
A rendezvény helyszíne: Tata, Angolkert (zöldövezet)
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és előzetesen szeretne jelentkezni, küldjön részletes
bemutatkozást legkésőbb április 11-ig (hétfőig)
– postai úton: a Tatai Kenderke Néptáncegyesület, 2890 Tata, Almási u. 24., vagy
– elektronikusan: a sokadalom@tata.hu e-mail címre.
Előzetes jelentkezését csak az áruról készült fényképes mellékletekkel, vagy az Ön
termékeit bemutató honlap címével fogadjuk el.
Amennyiben termékei és megjelenése illik a Tatai Sokadalom arculatához, felvesszük
Önnel a kapcsolatot.
A változtatás jogát fenntartjuk, és ezen felhívás nem minősül végleges ajánlattételnek!

 

16tatai-sokadalom-2015-m1_

Angolkert, tisztás

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

16tataisokadalom1_6
16tataisokadalom1_7

Angolkert, tisztássszínpad

16. Tatai Sokadalom 2015. június 19-20-21.
16. Tatai Sokadalom 2015. június 19-20-21.
2015-06-19 12:002015-06-21 23:45
CsatolmányMéret
sokadalom_terv2.08 MB
,

Karácsonyváró

Karácsonyváró

Szeretettel várunk mindenkit Karácsonyváró délutánjainkra

2013. december 12-én, csütörtökön

16:30 kézműves foglalkozás: toboz festés, mogyoró festés, ajándék zacskó hajtogatás.

17:45-től közös kántálás, melyet kiszínesítettünk a Kenderke Barátai Zenekar karácsonyi koncertjének egy részletével, tanulóink furulyázásával, szóló énekével, a parasztbibliából való részlet felolvasásával, a Tiloló csoport regölésével és a Berzenye csoport lucázásával. A Tincselő csoport mézeskaláccsal kedveskedik minden résztvevőnek.

(Karácsonyváró délutánunkat fiatalabb tanulóink számára iskolai időben, szervezetten is megtartjuk 2013. december 11-én 12:30-14:30 között és december 12-én 13:30-15:20 között.)

Mézes
2013-12-12 16:3019:00
, ,

II. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

II. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

 

 

2014 nyarán lezajlott a II. “Fergeteges” szólótánc verseny

 

A május 17-18-ai hétvégén lezajlottak a második alkalommal megrendezett Fergeteges szólótánc verseny, gyermek és ifjúsági szólisták országos néptánc versenyének elődöntői, majd közel egy hónappal később, június 13-15-ei hétvégén az országos döntő is. A résztvevők száma felülmúlta az előző évi, első versenyünk létszámát. Második versenyünkre 36 nevezés érkezett az ország 12 műhelyéből, ez összesen 46 versenyzőt jelent, mely az előző évinek duplája.

Először 17-én Kiscsőszön, családias hangulatban zajlott le a dunántúli terület elődöntője, ide 7 nevezés érkezett, majd másnap a második, közép- és kelet-magyarországi elődöntő a martfűi Városi Művelődési Központban, ahová 29 nevezést regisztráltunk. Nagyjából ez az arány mutatkozott meg 2013-ban is a két országrész között. Mindkét helyszínen nagyon magas színvonalú produkciókat láthatott a versenyzőktől, aki eljött megnézni. Ezzel a versenyzők igen csak nehéz helyzet elé állították a 3 tagú zsűrit. A zsűri ezúttal is kiváló szakemberekből állt: Tóth Judit, Oláh Attila és Darmos István alkották a döntéshozók trióját. Észrevételeikkel, tanácsaikkal megpróbálták segíteni, jobbá tenni a látott produkciókat, mindenhol nagyon gyermekbarát módon, pozitív, építő kritikákkal, tanácsokkal látták el az oktatókat. Mindkét elődöntőn a versenyzők a regisztrációkor korcsoportonként sorszámot húztak. Ennek megfelelő sorrendben zajlottak le a próbák is. Mindenki össze próbálhatott Németh Dénes és zenekarával, akik a verseny zenekara. A próbákat követően a verseny két részben zajlott le. Először a kötelező táncok versenye, majd a szabadon választott táncok versenye korcsoportonként, a kihúzott sorszámoknak megfelelően zajlott le. A versenykiírásnak megfelelően a kötelező táncanyag a vág-garam közi táncanyagok közül került ki a következő képpen:

 

Szóló kategóriában:

I. korcsoport: Seprűtánc vagy kanásztánc

II. korcsoport: Váskatánc

III. korcsoport: Váskatánc

IV. korcsoport: Sallai vagy más, a tájegységhez tartozó szóló verbunk.

 

Páros kategóriában (2’ +/-20”)

I. korcsoport: Lassú és friss csárdás, vagy polgári táncok és friss csárdás

II. korcsoport: Lassú és friss csárdás, vagy polgári táncok és friss csárdás

III. korcsoport: Lassú és friss csárdás, vagy polgári táncok és friss csárdás

IV. korcsoport: Lassú és friss csárdás, vagy polgári táncok és friss csárdás

 

Az improvizációkat mind a kötelező, mind a szabadon választott táncokból az I. és II. korcsoportos szólisták 1,5 percben (+/- 10 másodperc), a III.-IV. korcsoportosok 2 percben  (+/- 10 másodperc), a párosok minden korcsoportban 2 percben (+/-20 másodperc) mutatták be.

A verseny rendhagyó részét a rövid konferálás képezi a gyerekek részéről. Ez a kis szöveg az általuk bemutatott szabadon választott táncról szólt. Voltak, akik a tájegységet, falut mutatták be, mások a táncéletről, vagy viseletről beszéltek. De akadtak olyan versenyzők, akik egy-egy híres adatközlő táncosról, vagy arról beszéltek, hogy nekik mit jelent az a tánc, amit táncoltak és mit szeretnének benne elérni. Voltak, akik kicsit izgulva, és voltak, akik lazán, humorosan adták elő konferálásukat.

Nekünk szervezőknek nagyon szép és kellemes hétvégét okoztak a versenyző gyerekek és ifjak, valamint rajtuk keresztül a felkészítő tanáraik. Nagyon szépen köszönjük nekik!

És itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük az elődöntők megszervezésben és lebonyolításban nyújtott segítséget, valamint a helyszínek biztosítását, a martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár minden dolgozójának és igazgatójának: Asztalosné Kocsis Enikőnek, a Tisza Táncegyüttesnek, és vezetőjének, Asztalos-Kiss Zsuzsannának, a kiscsőszi Élő Forrás Egyesületnek, Kovács Norbert „Cimbi”-nek és párjának Gaschler Beátának. Nagyon szépen köszönjük a sok figyelmességet mindkét helyszínen! Cimbiéknek külön köszönet a finom és kiadós ebédért, Asztalos-Kiss Zsuzsinak a hirdetésben és szervezésben végzett mérhetetlen segítségét! Mi szervezők nagyon jól éreztük magunkat mindkét helyszínen, a visszajelzésekből ítélve  a résztvevő versenyzők és tanáraik is.

A döntő ismét az idén már 15. alkalommal megrendezett Tatai Sokadalommal egy időben lett megrendezve, ami kellemes és érdekes körítést adott a döntőnek. Ezt nagyon értékelték a verseny résztvevői és kísérőik is. A döntő résztvevői már régi ismerősként köszöntötték egymást megérkezésükkor. A pénteki napon minden versenyző (akik el tudtak jönni ezen, a tanév végével egybe eső napon) összepróbálhatott a verseny helyszínén Németh Dénes és zenekarával, akik a Fergeteges központi zeneszolgáltatói voltak. A döntőre elkészült kézműves és képzőművészeti alkotásokat közszemlére tettük a verseny közönsége számára. Még ennek a napnak estéjére megérkezett a zsűri is a helyszínre, akik rögtön meg is mutatták tudományukat a színpadon a Mesterek és tanítványok táncházában a versenyzőknek, érdeklődőknek. Ezután a versenyzők, tanáraik és minden táncolni tudó érdeklődő ideje következett a táncházban.

Másnap reggel már 8 órakor nagy készülődés volt a verseny helyszínéül szolgáló Pálma Rendezvényházban, mivel 9 órakor elkezdődött a mindent eldöntő versengés először a kötelező vág-garam közi táncokkal, négy korcsoportban, majd ebéd után folytatódott a szabadon választott táncok bemutatásával. A szabadon választott táncokhoz tartozó, rövid ismeretterjesztő felkonferálások némelyike igen csak meglepően jóra sikeredett. A profi produkciókat a zenekar profi kísérete segítette. Estére mindenki kellemesen elfáradt. A döntő 3. napjára már csak a zsűri értékelése maradt a felkészítő pedagógusok részére, illetve délután, az új tatai szabadtéri színpad hivatalos átadó gálájának előrendezvényeként a verseny díjátadó gálája. Itt nagy közönség előtt vehették át a résztvevő gyerekek a zsűritől és a rendezőktől a megérdemelt díjakat. A zsűri, a magas színvonalú előadások hatására minden versenyzőt díjazott, azokat, akik kézműves, képzőművészeti alkotásokkal is készültek, különdíjban is részesítette.

A díjkiosztó folyamán a versenyzők mindenki díjának nagyon örültek, minden társukat megtapsolták, bíztatták.

Mi szervezők, rendezők nagyon jól éreztük magunkat a sok munka mellett is a teljes rendezvényen. Megfigyelésem szerint a versenyzők és kísérőik is. Remélem ez valóban így volt és viszik tovább a Fergeteges szólótánc verseny jó hírét, hogy a következő években még több jelentkező közül kelljen a zsűrinek kiválogatnia a legjobbakat.

Én, mint a verseny főszervezője köszönöm ezt az élményt a Fergeteges minden versenyzőjének, felkészítő pedagógusának, segítőimnek a szervezésben és lebonyolításban, a zenekarnak és nem utolsó sorban a sok-sok érdeklődőnek, akik csak betértek a versenyzők produkcióit megnézni és azokon elámulni. Ez újult erőt ad a következő verseny megszervezéséhez.

Jövőre találkozunk!

 

A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója nevében:

Jocha István
a verseny főszervezője

A versenyt támogatta:
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2014-06-13 12:002014-06-15 22:00
CsatolmányMéret
kepek4.25 MB
versenyeredmeny303.84 KB
, ,

Kender Szöszölő – Farsangi táncház és kézműves foglalkozás

Kender Szöszölő – Farsangi táncház és kézműves foglalkozás

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat február 22– én szombaton a Kenderkébe!

Program :

15:30 – 21:00 Batyusbál

15:30 – 16:30 Álarc készítés

16:00 – 16:30 „Jer ölembe virágom!” – ölbéli játékok babáknak, mamáknak és papáknak

16:30 – 16:45 Maskarázás

16:45 – 17:15 Gyermektáncház óvodásoknak és kisiskolásoknak

17:15 – 17:30 Maskarás felvonulás (a jelmezben érkezőknek apró meglepetéssel kedveskedünk)

17: 30 – 18:00 Gyermektáncház iskolásoknak

18:00 – 18:15 Maskarázás

18: 15-től Ifjúsági és felnőtt táncház

A rendezvényen zenél Kurdi Gábor és a Tündök Zenekar!

2014farsang
2014-02-22 15:3021:00

 

, ,

Márton Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny

12. Márton Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny

Kedves Művészeti Iskolák, Néptáncegyüttesek, Református Intézmények, Táncosok !

Hagyományosan  12. alkalommal rendezi meg a tatai Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola a Márton Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt, melynek helyszíne a Tatai Református Egyházközség Gyülekezeti terme (Tata, Kocsi u. 15.), ideje 2013. november 16. szombat.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt, sikeres felkészülést kívánunk!

marton-napi-gyermek-es-ifjusagi-szolotancverseny_kep1
2013-11-16 08:0020:00
, ,

„Fergeteges” Szólótánc Verseny

„Fergeteges” Szólótánc Verseny

 

„Fergeteges” Szólótánc Verseny
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye

Tata, 2013. június 14.-16.

A verseny időpontja: 2013. június 14-15-16.

Rendező: Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

2890 Tata, Almási utca 24.

Tel.: 06-34-587-005

Email: neptanc@kenderke.hu

Helyszín: Magyary Zoltán Városi Művelődési Központ, 2890 Tata, Váralja u. 4.

 

A verseny célja:

 • A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.
 • Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
 • A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel összhangban legyen.
 • A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

A verseny fordulói: Egyfordulós, országosan meghirdetett

Jelentkezés: A mellékelt jelentkezési lapon.

A verseny kategóriái:  a) szóló: csak fiúk nevezhetnek

                                               b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

A verseny maximális befogadóképessége: 120 produkció (azaz 60 benevezés)

Korcsoportok és kategóriák: A párok két egymást követő korcsoportból is nevezhetnek. A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó. A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. (Kísérés nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.)

a) szóló kategória és

b) páros kategória:

     11-12 évesek korcsoportja: 2000. június 14. és 2002. június 13. között születettek

     13-14 évesek korcsoportja: 1998. június 14. és 2000. június 13. között születettek

     15-16 évesek korcsoportja: 1996. június 14. és 1998. június 13. között születettek

     17-18 évesek korcsoportja: 1994. június 14. és 1996. június 13. között születettek

 

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

Kötelező táncok anyaga és időtartamai: Anyaga megegyező, az új kiírásáig, a legutóbb szervezett országos szaktárgyi versennyel (a váltás az új szaktárgyi verseny kiírásával együtt történik):

Jelenleg minden korcsoportban Mátyusföld, Vág-Garam köze táncai.

Szóló kategóriában: a 11-12 – 13-14 évesek 1,5’ +/- 10”-ben,

                                           a 15-16 – 17-18 évesek 2’ +/- 10”-ben mutathatják be

                                           improvizációjukat.

11-12 évesek korcsoportja:    Seprűtánc vagy kanásztánc

13-14 évesek korcsoportja:    Váskatánc

15-16 évesek korcsoportja:    Váskatánc

17-18 évesek korcsoportja:    Sallai vagy más, a tájegységhez tartozó szóló verbunk.

Páros kategóriában: 2’ +/-20”-ben mutathatják be improvizációjukat.

11-12 évesek korcsoportja:    Lassú és friss csárdás,

13-14 évesek korcsoportja:    Lassú és friss csárdás,

15-16 évesek korcsoportja:    Lassú és friss csárdás,

17-18 évesek korcsoportja:    Polgári társastánc és friss csárdás.

Szabadon választott táncok: A versenyszám bemutatása előtt a versenyző 1 percben elmondja a tánccal összefüggő, legfontosabb ismereteket. A versenyszámok időtartama megegyezik a kötelező táncok kategória szerinti időivel, melyhez hozzáadódik az ismeretterjesztő felkonferálás.

A verseny értékelési szempontjai és díjai:

Az improvizatív táncban

A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciók kiválasztásánál figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait, a szabadon választottban saját nemzetiségének megfelelő táncokkal is nevezhet. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

A zsűri az alábbi kritériumokra egyenként 0-1-2 pontot adhat (0 pont: nem megfelelő; 1 pont: átlagos; 2 pont: nagyon jó, maximum 14 pont szerezhető):

 1. Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;
 2. Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;
 3. Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése,   fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy     visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása, férfi-, női szerepek    megjelenése (a vezetésben megjelenő erőkapcsolatok: húzás, tolás, követés, stb.)

Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)

Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;

 1. A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása: súlypontmozgás, különböző fajtájú rugók (boka,                 térd), jellemző ízületi forgatottság, megfelelő izomtónus alkalmazása, ugrások (le-, fel-, elugrások a     táncra jellemző módon);
 2. Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző   személyiségére jellemző módon;
 3. Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;
 4. Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség                 (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

 

Táncházban: A zsűri a táncházban jelen van, nem pontoz, csak benyomásokat szerez. A kötelező táncok után a szokásoknak megfelelően bármilyen tájegység táncát be lehet kérni a zenekartól.

 • A kötelező táncokból improvizatív tánc 5-10 percben, melyet a zsűri a megfigyelés céljából a későbbiekben megismételtethet.
 • A táncszokások ismerete,
 • A kulturált együtt szórakozás a versenyző társakkal,
 • A zsűri által bemutatott táncok érdeklődő megtekintése.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli. Szempontjai megegyeznek a Magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület itt értelmezhető követelményeivel (tiszta artikulálás, hangképzés, légzéstechnika, stb.)

 • A néprajzi behatárolása a szabadon választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu),
 • A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése,
 • A népcsoportra jellemző életmód bemutatása,

 

Kézművességben, képzőművészetben: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli, a versenynek nem kötelező része. A beérkezett műveket, tárgyakat kiállítás keretében a nagyközönség is megtekintheti.

 • A táncban használható tárgyak, eszközök, viselet kiegészítők
 • Hétköznapi eszközök
 • A táncot, mint mozgást bemutató alkotások.

 

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A kötelező táncokat központi zenekar kíséri (Németh Dénes és zenekara), melyről a rendezők gondoskodnak. A szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. (Ezt a központi zenekarral is megteheti. A benevezést követőn a szükséges elérhetőségeket a rendező megadja.)

Díjazás:

– Arany

– Ezüst

– Bronz

A zsűri, a műveltségi területek összesített eredményei alapján, a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja, az útiköltsége, valamint a kísérők utazási költsége és a részvételi díja a nevezőt terheli.

Regisztrációs díj: 2.000,- Ft/fő.

A regisztrációs díjat a nevezéssel egyidejűleg kérjük befizetni a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola számlájára, a nevezés, a befizetés megérkezésekor válik hivatalossá!

Számlaszám:        Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

Pannon Takarék Bank 63200119-14926055

 

—————————————————————————————————————————————-

Az alábbi írás tájékoztató jellegű a Mátyusföld folklorisztikai értelmezéséhez.

Mátyusföld és a Vág-Garam köze.

Mátyusföld történelmi értelemben hatalmas kiterjedésű terület volt, a XV. században Árva, Liptó, Turócz, Zólyom, Trencsin, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, sőt Pozsony, Komárom és Esztergom megyék egy részét is ide tartozónak tartották: ekkora területet birtokolt ugyanis Csák Máté a Felső-magyarországi kiskirály. Az évszázadok folyamán a Mátyusföldnek nevezett terület egyre kisebbedett a történelmi, később néprajzi kutatások fényében. Az 1960-as 70-es évektől kezdve a néprajzkutatás a Mátyusföld megnevezést a Kis-Duna és a Vág közti területre, a Vág, Nyitra és Zsitva folyók mellékére, és az innen a Garam-mentéig húzódó vidékre alkalmazta. Az északi határ értelemszerűen a szlovák nyelvhatár, míg a déli határnak általában a Duna vonalát tartják. Az 1980-as évek végétől megszülető újabb néprajzi összefoglalások – az időközben végzett gyűjtések és újabb történeti adatok bevonása alapján – már pontosabb képet ad a vizsgált területről. Első sorban Liszka József írásai alapján a Kis-Duna és a Vág közötti, az eddiginél jóval kisebb kiterjedésű vidéket nevezzük (szűkebb értelemben) Mátyusföldnek, míg az ettől keletre található terület a Vág- és Garam köze elnevezést nyerte. Mindezeken belül is megkülönböztetünk egy kisebb néprajzi egységet, a Garam-menti kurtaszoknyás falvakat, amik – az ott lakók állítása szerint – ha kis mértékben is, de tánckultúra tekintetében is elkülönülnek a környező falvaktól. A korábbi, tágabb értelemben vett Mátyusföldhöz tartozó települések száma megközelíti a százat, értékelhető tánckutatás viszont sajnos csak kb. 10-15 helységben történt, amiket nem egy esetben 50-60 km-es távolság választ el egymástól. Az érintkező területek, vagy vegyes lakosságú falvak esetében az ide kapcsolható szlovák anyagra is alig van rálátásunk.

A kutatott falvak tánckultúrájának lényegi vonásainak hasonlósága és a fent említett adathiány miatt, a magyar táncfolklorisztika a szűkebb értelemben vett Mátyusföldet és a Vág-Garam közét egy táncdialektusba, az északnyugatiba sorolja.

([1]Martin György és Takács András a mátyusföldi népi táncokról szóló kötetének alapját összesen három falu (az egymástól meglehetősen távol eső Martos, Kéménd és Tardoskedd) táncanyaga, valamint néhány szomszédos faluban történt rövid összehasonlító – kiegészítő jellegű gyűjtése jelentette.)

2013-06-14 12:002013-06-16 22:00
CsatolmányMéret
fergetegesversenykiiras231.73 KB
nevezesilap170.97 KB
,

Szándék és valóság – Hol a helye a néptánc oktatásának?

Szándék és valóság – Hol a helye a néptánc oktatásának?

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt

Tata Város Önkormányzata és a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

Szándék és valóság – Hol a helye a néptánc oktatásának?

című közös konferenciájára, melynek programja a csatolmányban található!

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény preambulumában célul tűzi ki a hazafias nevelést. A Nemzeti Alaptanterv előírja a mindennapos testnevelést, a mindennapos művészetoktatást. A tiszteletreméltó szándék megvalósításához kiváló eszköz lehet a néptánc oktatása. A népművészet értékeinek megőrzése mellett, dinamikusan fejlődő tantárgy-pedagógiája új perspektívákat nyit a gyermekek, a jövő generációja előtt.

A konferencia szervezői azokat a lehetőségeket keresik, melyek az oktatásirányítás szándékának megvalósítását szolgálják, illetve azokat a megoldásokat, melyek képesek összehangolni a kötelező oktatási és a művészetoktatási intézmények munkáját, és a gyermekek érdekében optimálisan kihasználni a meglévő tárgyi feltételeket.

Kérjük, szíveskedjenek minél szélesebb körben terjeszteni felhívásunkat a konferencia látogatottsága, sikeressége érdekében!

Részvételi szándékát szíveskedjen e-mail-ben jelezni!

Tisztelettel,
Juhász Dorottya szervező

Kenderke AMI
2890 Tata, Almási utca 24.
e-mail: juhasz.dorottya(kukac)kenderke(pont)hu
tel.: 06-34/587-005
Mobil: 06-20/311-0653

2013-03-26 09:3013:30
CsatolmányMéret
Program.pdf393.86 KB