Bejegyzés

,

Videó a Tatai Sokadalomról

Az Echo TV 2016.09.09-én Hazahúzó című műsorában a Tatai Sokadalomról hallhatunk a 22.49 perctől.

 

 

,

Szaktantermekkel gyarapodott nyáron a Kenderke

Új szaktantermekkel bővült a tatai Kenderke és megállapodást kötöttek a Károli egyetemmel.

2016. szeptember 7. 07:35 Sz. A.

szakteremmel_gyarapodott_kep1

Táncházzal és zeneterem-átadással nyitotta meg a tanévet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. A vakáció, ahogy arról Kun Katalin igazgató beszámolt, szorgosan telt: felújított udvari épület várja a tanulókat, amelyben nyílászárókat cseréltek, vizesblokkot alakítottak ki, amelyet mozgáskorlátozottak is használhatnak majd.

Táncházzal és zeneterem-átadással nyitotta meg a tanévet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. A vakáció, ahogy arról Kun Katalin igazgató beszámolt, szorgosan telt: felújított udvari épület várja a tanulókat, amelyben nyílászárókat cseréltek, vizesblokkot alakítottak ki, amelyet mozgáskorlátozottak is használhatnak majd.

Az udvarra belépve látható a változás: a tradicionális, falusi építészet jegyeit magán viselő épületrész előtt megnövelték a zöldterületet. A jövő egy kézműves műhely kialakításával folytatódik, ezzel két új tanteremmel gazdagodik az iskola.

Az igazgató még egy újdonságról beszámolt: a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karával is megállapodást kötöttek, így még az idén jöhetnek leendő tanárok, hogy az itt kifejlesztett Fürkész komplex népművészeti programot elsajátítsák.

szakteremmel_gyarapodott_kep2

A táncház egy tízalkalmas sorozat nyitánya volt

Az iskola tanárai a tanszakokat bemutatva rövid ízelítőt adtak. A trombitaszólamok között vajdaszentiványi páros fordulót, legényes, szatmári lassú és friss csárdást, modern táncokat, imporovizációkat láthattak a megjelentek. Elemi erővel szólalt meg furulya, a citera, de meg is énekeltették a jelenlevőket. Az évnyitót a Kenderke Barátai Zenekar táncháza zárta.

Forrás: http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura/szaktantermekkel-gyarapodott-nyaron-a-kenderke-682498#

 

,

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

 

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye

Tata, 2015. június 20.-21.

A verseny időpontja: 2015. június 20-21.

 

Rendező: Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Jocha István programfelelős

2890 Tata, Almási utca 24.

Tel.: 06-34-587-005

Mobil: +36-20-311-6685

Email: versenyek@kenderke.hu; jocha.istvan@kenderke.hu

 

Helyszín: Pálma Rendezványház, 2890 Tata, Angolpark

 

 

A verseny célja:

–          A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.

–          Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.

–          A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel összhangban legyen.

–          A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

 

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

 

A verseny fordulói: Felmenő rendszerű, országosan meghirdetett, kétfordulós verseny

1.       forduló: iskolai válogatók

2.        forduló: országos döntő

 

Jelentkezés: A mellékelt jelentkezési lapon, 2015. április 25. 24:00 óráig

 

A verseny kategóriái:        a) szóló: csak fiúk nevezhetnek

b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

 

A verseny maximális befogadóképessége: 120 produkció (azaz 60 benevezés)

 

Korcsoportok és kategóriák: A párok két egymást követő korcsoportból is nevezhetnek. A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó. A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. (Kísérés nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.)

Figyelem! Idén a tanulmányi verseny kiírási sajátossága miatt a versenyünk korosztályi besorolása változott!

 

a)  szóló kategória és

b) páros kategória:

     10-12 évesek korcsoportja: 2003. január 1. és 2005. december 31. között születettek

     13-14 évesek korcsoportja: 2001. január 1. és 2002. december 31. között születettek

     15-16 évesek korcsoportja: 1998. január 1. és 2000. december 31. között születettek

     17-18 évesek korcsoportja: 1996. január 1. és 1998. december 31. között születettek

 

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

 

Kötelező táncok anyaga és időtartamai: Anyaga megegyező, az új kiírásáig, a legutóbb szervezett országos szaktárgyi versennyel (a váltás az új szaktárgyi verseny kiírásával együtt történik):

Jelenleg I.-II. korcsoportban somogyi, III.-IV. korcsoportban bukovinai táncok.

 

Szóló kategóriában:   a 11-12 – 13-14 évesek 1,5’ +/- 10”-ben,

                                         a 15-16 – 17-18 évesek 2’ +/- 10”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri

17-18 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri.

Páros kategóriában: 2’ +/-20”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri

17-18 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri.

Szabadon választott táncok: A versenyszám bemutatása előtt a versenyző 1 percben elmondja a tánccal összefüggő, legfontosabb ismereteket. A versenyszámok időtartama megegyezik a kötelező táncok kategória szerinti időivel, melyhez hozzáadódik az ismeretterjesztő felkonferálás.

A verseny értékelési szempontjai és díjai:

 

Az improvizatív táncban

A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciók kiválasztásánál figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait, a szabadon választottban saját nemzetiségének megfelelő táncokkal is nevezhet. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

A zsűri az alábbi kritériumokra egyenként 0-1-2 pontot adhat (0 pont: nem megfelelő; 1 pont: átlagos; 2 pont: nagyon jó, maximum 14 pont szerezhető):

1.     Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;

2.     Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;

3.     Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése,   fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy     visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása, férfi-, női szerepek    megjelenése (a vezetésben megjelenő erőkapcsolatok: húzás, tolás, követés, stb.)

Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)

Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;

4.     A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása: súlypontmozgás, különböző fajtájú rugók (boka,                 térd), jellemző ízületi forgatottság, megfelelő izomtónus alkalmazása, ugrások (le-, fel-, elugrások a     táncra jellemző módon);

5.     Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző   személyiségére jellemző módon;

6.     Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;

7.     Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség                 (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

 

Táncházban: A zsűri a táncházban jelen van, nem pontoz, csak benyomásokat szerez. A kötelező táncok után a szokásoknak megfelelően bármilyen tájegység táncát be lehet kérni a zenekartól.

–             A kötelező táncokból improvizatív tánc 5-10 percben, melyet a zsűri a megfigyelés céljából a későbbiekben megismételtethet.

–             A táncszokások ismerete,

–             A kulturált együtt szórakozás a versenyző társakkal,

–             A zsűri által bemutatott táncok érdeklődő megtekintése.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli. Szempontjai megegyeznek a Magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület itt értelmezhető követelményeivel (tiszta artikulálás, hangképzés, légzéstechnika, stb.)

–             A néprajzi behatárolása a szabadon választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu), vagy

–             A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése, vagy

–             A népcsoportra jellemző életmód bemutatása, stb.

 

Kézművességben, képzőművészetben: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli, a versenynek nem kötelező része. A beérkezett műveket, tárgyakat kiállítás keretében a nagyközönség is megtekintheti.

–             A táncban használható tárgyak, eszközök, viselet kiegészítők

–             Hétköznapi eszközök

–             A táncot, mint mozgást bemutató alkotások.

 

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A kötelező táncokat központi zenekar kíséri (Németh Dénes és zenekara), melyről a rendezők gondoskodnak. A szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. (Ezt a központi zenekarral is megteheti.) Elérhetőség: diniku@gmail.com

 

Díjazás:    – Arany

                   – Ezüst

                   – Bronz

A zsűri, a műveltségi területek összesített eredményei alapján, a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyen való részvétel költségei a nevezőt terhelik (étkezés, szállás, stb., a versenyzők szállásdíját a pályázat eredményességétől függően támogatjuk).

 

Regisztrációs díj: 3.000,- Ft/fő.

A regisztrációs díjat a nevezéssel egyidejűleg kérjük befizetni a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola számlájára, a nevezés, a befizetés megérkezésekor válik hivatalossá!

 

Számlaszám:        Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

Pannon Takarék 63200119-14926055

Fotók a 2015-ös megméretésről

_dsc0680_dsc0708_dsc0712_dsc0718
_dsc0722_dsc0723_dsc0725_dsc0729
2015-06-20 09:002015-06-21 22:00
CsatolmányMéret
jelentkezesi-lap_201533.5 KB
beszamolo_2015261.5 KB
,

16. Tatai Sokadalom

16. Tatai Sokadalom 2015. június 19-20-21.

 

sokadalom316. Tatai Sokadalom

2015. június 19-21.; Tata, Angolpark

A magyar népi kultúra őrzője a Tatai Sokadalom, amelyet az idén 16. alkalommal rendezi meg 2015. június 19-21. között a Tatai Kenderke Néptánc Egyesület. A rendezvény fővédnöke: Michl József, Tata Város Polgármestere.

A 2015. június 21-i tombolahúzás során az alábbi sorszámú, nyertes jegyekért nem jelentkezett a tulajdonos: 0121, 0503, 0199, 0195, 0177, 0255, 0007, 0469, 0353, 0194, 0358, 0275. Kérjük a tulajdonosokat, hogy jelentkezzenek a Kenderke-székházban a 0634/587-005-ös telefonszámon vagy a sokadalom@tata.hu emailcímen, hogy átadhassuk nyereményüket!

A népművészeti fesztiválon táncházak, népművészeti vásár, nép-, világ-, és könnyűzenei koncertek is várják az érdeklődőket.  A gyermekjátszók és meseelőadások most is kiemelt figyelemmel szerveződnek a kisgyermekes családok szórakoztatására. 

Kun Katalin

fesztiváligazgató

e-mail: kun.katalin(kukac)kenderke(pont)hu
Telefon: 06 34/587 005
www.kenderke.hu

A fesztivál hivatalos honlapja, ahol további információk és programtervezet található:
www.kenderke.hu/sokadalom


 

Kedves Kézművesek, Vásárosok!
A június harmadik hétvégéjén megrendezésre kerülő 16. Tatai Sokadalomra keresünk
kézműves /gasztronómiai termékeket árusító vásárosokat, valamint a népi – és kézműves mesterségek képviselőit.
Rendezvényünk a népművészet színes, szórakoztató programjaival kínál alkalmat egy
olyan családi hétvégéhez, ahol kicsik és nagyok egyaránt közel kerülhetnek kulturális
örökségeinkhez. Ezért hangsúlyozottan kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik
kulturális kincseinket tükröző termékekkel, kézműves munkákkal rendelkeznek.
A rendezvény időpontja: 2015. június 19-20-21. (péntektől vasárnapig)
A rendezvény helyszíne: Tata, Angolkert (zöldövezet)
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és előzetesen szeretne jelentkezni, küldjön részletes
bemutatkozást legkésőbb április 11-ig (hétfőig)
– postai úton: a Tatai Kenderke Néptáncegyesület, 2890 Tata, Almási u. 24., vagy
– elektronikusan: a sokadalom@tata.hu e-mail címre.
Előzetes jelentkezését csak az áruról készült fényképes mellékletekkel, vagy az Ön
termékeit bemutató honlap címével fogadjuk el.
Amennyiben termékei és megjelenése illik a Tatai Sokadalom arculatához, felvesszük
Önnel a kapcsolatot.
A változtatás jogát fenntartjuk, és ezen felhívás nem minősül végleges ajánlattételnek!

 

2015-06-19 12:002015-06-21 23:45
CsatolmányMéret
A rendezvény Tűzvédelmi és biztonsági terve innen letölthető2.08 MB