III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny

 

III. „Fergeteges” Szólótánc Verseny
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye

Tata, 2015. június 20.-21.

A verseny időpontja: 2015. június 20-21.

 

Rendező: Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Jocha István programfelelős

2890 Tata, Almási utca 24.

Tel.: 06-34-587-005

Mobil: +36-20-311-6685

Email: versenyek@kenderke.hu; jocha.istvan@kenderke.hu

 

Helyszín: Pálma Rendezványház, 2890 Tata, Angolpark

 

 

A verseny célja:

–          A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.

–          Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.

–          A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel összhangban legyen.

–          A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.

 

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

 

A verseny fordulói: Felmenő rendszerű, országosan meghirdetett, kétfordulós verseny

1.       forduló: iskolai válogatók

2.        forduló: országos döntő

 

Jelentkezés: A mellékelt jelentkezési lapon, 2015. április 25. 24:00 óráig

 

A verseny kategóriái:        a) szóló: csak fiúk nevezhetnek

b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

 

A verseny maximális befogadóképessége: 120 produkció (azaz 60 benevezés)

 

Korcsoportok és kategóriák: A párok két egymást követő korcsoportból is nevezhetnek. A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó. A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. (Kísérés nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.)

Figyelem! Idén a tanulmányi verseny kiírási sajátossága miatt a versenyünk korosztályi besorolása változott!

 

a)  szóló kategória és

b) páros kategória:

     10-12 évesek korcsoportja: 2003. január 1. és 2005. december 31. között születettek

     13-14 évesek korcsoportja: 2001. január 1. és 2002. december 31. között születettek

     15-16 évesek korcsoportja: 1998. január 1. és 2000. december 31. között születettek

     17-18 évesek korcsoportja: 1996. január 1. és 1998. december 31. között születettek

 

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

 

Kötelező táncok anyaga és időtartamai: Anyaga megegyező, az új kiírásáig, a legutóbb szervezett országos szaktárgyi versennyel (a váltás az új szaktárgyi verseny kiírásával együtt történik):

Jelenleg I.-II. korcsoportban somogyi, III.-IV. korcsoportban bukovinai táncok.

 

Szóló kategóriában:   a 11-12 – 13-14 évesek 1,5’ +/- 10”-ben,

                                         a 15-16 – 17-18 évesek 2’ +/- 10”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri

17-18 évesek korcsoportja:    Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri.

Páros kategóriában: 2’ +/-20”-ben mutathatják be improvizációjukat.

10-12 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós)

13-14 évesek korcsoportja:    Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás

15-16 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri

17-18 évesek korcsoportja:    Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri.

Szabadon választott táncok: A versenyszám bemutatása előtt a versenyző 1 percben elmondja a tánccal összefüggő, legfontosabb ismereteket. A versenyszámok időtartama megegyezik a kötelező táncok kategória szerinti időivel, melyhez hozzáadódik az ismeretterjesztő felkonferálás.

A verseny értékelési szempontjai és díjai:

 

Az improvizatív táncban

A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciók kiválasztásánál figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait, a szabadon választottban saját nemzetiségének megfelelő táncokkal is nevezhet. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

A zsűri az alábbi kritériumokra egyenként 0-1-2 pontot adhat (0 pont: nem megfelelő; 1 pont: átlagos; 2 pont: nagyon jó, maximum 14 pont szerezhető):

1.     Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;

2.     Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;

3.     Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése,   fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy     visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása, férfi-, női szerepek    megjelenése (a vezetésben megjelenő erőkapcsolatok: húzás, tolás, követés, stb.)

Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)

Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;

4.     A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása: súlypontmozgás, különböző fajtájú rugók (boka,                 térd), jellemző ízületi forgatottság, megfelelő izomtónus alkalmazása, ugrások (le-, fel-, elugrások a     táncra jellemző módon);

5.     Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző   személyiségére jellemző módon;

6.     Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;

7.     Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség                 (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

 

Táncházban: A zsűri a táncházban jelen van, nem pontoz, csak benyomásokat szerez. A kötelező táncok után a szokásoknak megfelelően bármilyen tájegység táncát be lehet kérni a zenekartól.

–             A kötelező táncokból improvizatív tánc 5-10 percben, melyet a zsűri a megfigyelés céljából a későbbiekben megismételtethet.

–             A táncszokások ismerete,

–             A kulturált együtt szórakozás a versenyző társakkal,

–             A zsűri által bemutatott táncok érdeklődő megtekintése.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli. Szempontjai megegyeznek a Magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület itt értelmezhető követelményeivel (tiszta artikulálás, hangképzés, légzéstechnika, stb.)

–             A néprajzi behatárolása a szabadon választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu), vagy

–             A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése, vagy

–             A népcsoportra jellemző életmód bemutatása, stb.

 

Kézművességben, képzőművészetben: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli, a versenynek nem kötelező része. A beérkezett műveket, tárgyakat kiállítás keretében a nagyközönség is megtekintheti.

–             A táncban használható tárgyak, eszközök, viselet kiegészítők

–             Hétköznapi eszközök

–             A táncot, mint mozgást bemutató alkotások.

 

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A kötelező táncokat központi zenekar kíséri (Németh Dénes és zenekara), melyről a rendezők gondoskodnak. A szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. (Ezt a központi zenekarral is megteheti.) Elérhetőség: diniku@gmail.com

 

Díjazás:    – Arany

                   – Ezüst

                   – Bronz

A zsűri, a műveltségi területek összesített eredményei alapján, a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyen való részvétel költségei a nevezőt terhelik (étkezés, szállás, stb., a versenyzők szállásdíját a pályázat eredményességétől függően támogatjuk).

 

Regisztrációs díj: 3.000,- Ft/fő.

A regisztrációs díjat a nevezéssel egyidejűleg kérjük befizetni a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola számlájára, a nevezés, a befizetés megérkezésekor válik hivatalossá!

 

Számlaszám:        Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola

Pannon Takarék 63200119-14926055

Fotók a 2015-ös megméretésről

_dsc0680 _dsc0708 _dsc0712 _dsc0718
_dsc0722 _dsc0723 _dsc0725 _dsc0729
2015-06-20 09:002015-06-21 22:00
Csatolmány Méret
jelentkezesi-lap_2015 33.5 KB
beszamolo_2015 261.5 KB
0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?