Tisztelt Szülők!

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr pénteki tájékoztatása alapján a koronavírus-járvány elleni védekezésben a gyermekek és pedagógusok egészségének védelme érdekékében 2020. március 16. napjától (hétfő) Magyarország Kormánya új oktatási munkarendet léptet életbe.

Mindez azt is jelenti, hogy hétfőtől tantermen kívüli digitális munkarend mellett folyik a nevelő-oktató munka tovább. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását.

Az új munkarend értelmében a diákoknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.

Olyan tanítási módok lesznek tehát, amelyek személyes találkozást a pedagógusokkal nem igényelnek.

A tantermen kívüli digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.

Az otthon maradó diákok felügyeletét lehetőség szerint ne az idősebbek/nagyszülők végezzék egészségük védelme érdekében!

Hétfőn az intézményünk tantestülete megkezdi a digitális oktatás helyi módszertanának kidolgozását.

A további fejleményekről iskolánk honlapján, közösségi oldalán tájékoztatjuk a szülőket.

Kérjük Önöket, hogy mindannyiunk egészsége védelmében figyeljünk egymásra, és tartsuk be az utasításokat!

Tata, 2020. március 16.

Tisztelettel:

Kun Katalin

igazgató

Tisztelt Szülők!

A néptánc és a népi játékok távoktatása sem lehetetlen. Ezen a felületen nem a tanulni valók így is nagy mennyiségét szeretnénk tovább növelni, hanem pedagógusaink játékos feladatokat, filmeket készítettek gyermekeinknek, a koruknak megfelelően.

Találkozhatnak itt felolvasott mesével, énekekkel, archív- és a pedagógusok által feltáncolt filmekkel, a népi kismesterségek kézművességének bemutatásával.

A továbbiakban az anyagot  iskolánk honlapján – http://kenderke.hu/tavoktatas/, közösségi oldalán – www.facebook.com/kenderke/ és a csoportok zárt facebook oldalain érhetik el.

A böngészéshez a tantestület nevében jó szórakozást kívánok!

Kun Katalin igazgató