Néptánc 2020.11.30.-12.04.

https://drive.google.com/file/d/1oHikFpGeeKiZcDbcHAXBtr2oMBYlPMvf/view?usp=drivesdk

Néptánc 2020.11.23-11.27.

https://drive.google.com/file/d/1Slxh9Kjohlf85TWw7ozE-Pf51VrwsxXz/view?usp=drivesdk

Néptánc 2020.11.16-11.20.

https://drive.google.com/file/d/1WgBqd3ph4x9lcMh0_p_jKDusiGVupLgZ/view?usp=drivesdk

Néptánc 2020.11.09-11.13.

https://drive.google.com/file/d/1jWUqWD30sVfVYODRicvH5BospHWAQMiz/view?usp=drivesdk