11.30.

Noverre jelentősége 1727 ápr. 29.

Elhelyezés időben: 18. század – reformok kora, felvilágosodás szelleme

 • francia Enciklopédia kiadása (1751-1780) – 35 kötet 🡪 célja: ismeretek rendszerezése, „általános felvilágosultság” terjesztése, eligazítás az olvasó számára a tudomány, művészetek, kézművesség terén
 • fontos teret kapott a tánc is az Enciklopédiában! 🡪 15 szócikk: tánctörténeti + esztétikai + tánctechnikai fogalmak
 • Louis de Cahusac (lui dö kaüzak): értekezést írt a táncról (legjelentősebb szerző tánc témakörben) – 1754

Előzmények:

 • a tánc már önmagában nem tudott újdonsággal szolgálni
 • a francia Enciklopédia esztétáinak kritikája felébresztette az igényt a reformokra, kilépve a balett klasszikus eszköztárából
 • Következménye: megjelent a balettművészet megújítója: Jean-Georges Noverre (zsánzsorzs nover)

Noverre munkássága, jelentősége:

 • svájci származású
 • tehetsége hamar megmutatkozott
 • születésnapja: április 29. a Tánc világnapja!
 • reformjai életében csak részben valósultak meg 🡪 oka: közönség + táncosok fenntartásokkal fogadták újításait
 • első balettmesteri állás: Marseille-ben
 • első koreográfiája: Kínai ünnepek (bemutató: Párizs – 1754)
  • még cselekmény nélküli balett
  • újszerű látvány, élvezetes táncok (pl. egyik jelenetben 32 táncos kínai vázáknak öltözve jelenik meg a színpadon)
  • kínai motívumok rendkívül divatosak voltak ebben az időszakban 🡪 rokokóval együtt terjed el a „sinoázri”, a kínai díszítőelemek divatja
  • Párizs: hatalmas siker!!
  • London (1755): csúfos bukás 🡪 oka: az angol színpadon ekkor már inkább cselekményes baletteket, balett drámákat adtak + francia – angol hétéves háború…

(Angliai barátság: David Garrick-kel, nagy angol Shakespeare-színésszel, színházigazgatóval 🡪 minden segítséget megadott Noverre-nek, rendelkezésére bocsátotta könyvtárát 🡪Noverre antik szerzőket kezdett olvasni, pl. Lukianosz)

Értekezése: Levelek a táncról és a balettekről (1760)

 • 15 levélben foglalja össze gondolatait a balettművészet megújításáról
 • célja: kifejező tánc megteremtése, érzelmek ábrázolás, közvetítése
 • témái:
  • táncbeli kifejezés
  • szereplők kiválasztása
  • koreográfiai kompozíció
  • jó balettmester
  • jó táncos
 • ballet d’action (balé dakszion) = cselekményes balett
  • N. ebben látta a kor igényeinek megfelelő előadási formát, melyben a gondolatokat és érzelmeket a pantomim! segítségével lehet közvetíteni

Elvek:

 • jelmezek: ahhoz, hogy a táncosok mimikai készségüket és gesztusaikat alkalmazni tudják, meg kell szabadítani megjelenésüket a nehéz és jellegtelen jelmezektől 🡪 megszüntette a táncosnő rokokó ízlésű abroncsszoknyáit + levette fejükről a parókát, kalapokat, maszkokat 🡪 szabad arcon megjelenő emberi vonások alkalmassá váltak az érzelmek művészi kifejezésére!
 • barokk (mértani formákba rendezett, ünnepélyes) táncok helyett 🡪 drámai történeteket megjelenítő heroikus pantomim
 • természetesség a csoportos jelenetekben is
 • két forrás: párizsi vásári színpadok népi játékai + antik mintájú angol pantomim
 • történet: olyan kellett legyen, amit mindenki ismer 🡪 legjobb alap ehhez: mitológia!
 • dramaturgia: klasszikus felépítés 🡪 példái: Corneille (kornej), Racine (rászin)
 • programfüzet!!! (kevésbé színházhoz szokott néző segítségére)
 • zeneválasztás: tánchoz + tartalomhoz is igazodnia kellett 🡪 koreográfus legyen zeneértő!
 • jó/rossz táncos alkat fejtegetése

Sikeres évek (művei):

 • Stuttgart (1759-1766): műfajteremtés évei munkásságában
  • leghíresebb balettjei: Jászón és Médea + Orfeusz és Euridiké!
 • Bécs (1767-1774): Mária Terézia gyermekeinek táncmestere + császári színház koreográfusa
  • Ebben az időszakban fordul meg Magyarországon is: Esterházy „Fényes” Miklós hívja meg (1772) 🡪 bemutatja: Parisz ítélete + Kínai esküvői ünnepségek című balettjeit
 • Milánó: 1774-1776
 • újra Bécs: 1776
 • 1778: Mozarttal is együtt dolgozott Párizsban (Kis semmiségek muzsikája)
 • London (1781-1794): új együttest hozott létre
 • végül visszavonult, elméleti munkát folytatott 🡪 1807: Levelek átdolgozott kiadása

Kortársai:

 • John Weaver (London): Mars és Vénusz szerelme c. táncdarab
 • Franz Hilferding (Bécs) 🡪 tanítványa: Gasparo Angiolini (firenzei származású, Bécsben tevékenykedik): Don Juan, avagy a kővendég lakomája c. mű 🡪 Rivalizáltak is Noverre-rel!! Mindkettő magáénak követelte a cselekményes balett megteremtését.

Tanítványai:

 • Jean Dauberval (dobervál): A rosszul őrzött lány c. balett
 • Charles-Louis Didelot (didlo): Szentpétervárott kamatoztatta Noverre tanításait 🡪 „repülő balettek” = a balerina repülését emelőgépekkel oldották meg

11.23.

Az akadémikus tánc megszületése Franciaországban, A Királyné Víg Balettjétől a Francia Táncakadémiáig

 1. A balettművészet fejlődése a XVII. században:
 • A színpadi tánc szorosan összenőtt a kor életével
 • A kor erkölcseit és eszméit figyelembe véve lehet ma megérteni az akkori színpadi táncokat
 • A közélet minden megnyilvánulása valamilyen koreográfiai ünneplést hozott létre
 • Ezek között a legjelentősebb az udvari balett (balette de cour) volt
  • a balett Európa középkornak néptáncaiból fakadt
  • olasz, francia ünnepélyeken csiszolódott
  • tökéletesedése mind a mai napig tart
 1. Az udvari balett műfaji fejlődése:
 • 1560 körül olasz táncosok és ünnepélyrendezők serege érkezett a francia udvarba Medici Katalin (II. Henrik francia király felesége) meghívására
 • Tánc, ének és hangszeres játéktudás, ünnepélyek iránt való rajongás, improvizatív előadó képesség
 • Olasz fejedelmi udvarok esküvői, farsangok, ünnepélyek, ezek szerkezetének, menetének és rendezésének ismerete jellemezte őket
 • Királyi udvarban igen kedvező körülmények között dolgozhattak (anyagi támogatás, gyakori ünnepi alkalmak)

Belgioiso mester az ő munkájukra támaszkodva készítette el az első balettot

 • Kirké, avagy a királynő víg balettje” címmel 1581-ben
 • Hasonlított az olaszországi esküvői ünnepségekre
 • Látványosabban kivitelezett
 • Ballet Comique de la Reine” Katalin királynő tiszteletére készült unokahúga  esküvője alkalmából

– több órán át tartó pompás díszünnepség, laza szerkezetű mesével, mitológiai alakokkal

 • II. Henrik utódai is szívesen pártfogolták a táncot
 • Uralkodásuk idején a Ballet de cour műfaj közkedveltté vált
 • Felépítése vegyes összetételű maradt:
  • Nyitány
  • 5 felvonás (felvonásonként 3,6,9,12 balett entrée = a táncosok belépője, megjelenése az előadás helyén)
  • Egy entrée-ben 1 vagy több quadrille = a táncosok négyes csoportokat alkotnak
  • Grand Ballet-val ért véget = finálészerű, minden táncos mégegyszer megjelent és táncolt
  • A felvonások nem kapcsolódtak szorosan egymáshoz
  • A cselekményt számos tényező tette zavarossá (keresztény és mitológiai figurák keverése)
  • Jelentős feladat: gyönyörű kosztümök, ragyogó fejdíszek, drága ékszerek bemutatása
  • A kor döntő színpadi élménye a látvány gyönyöre volt
 1. A francia barokk:
 • otthona elsősorban a királyi udvar
 • élén XIV. Lajos állt (1643-1715-ig uralkodott)
 • ő a balett műfajával a legközvetlenebb, legszorosabb kapcsolatban állt
 • 15 éves korában a Nap szerepét alakította az Éjszaka c. balettben, innen kapta a Napkirály nevet
 • Este hattól reggel hatig tartó előadás
 • Emelt színpadon volt vadászat, tűzvész, rablók, harc a törökök és keresztények között, a végén a nap arany hintóján, fején többkilós fejékkel megjelent az uralkodó
 • Uralkodása alatt teljesedett ki az ország gazdasági, politikai, kulturális élete
 • Az etikett szigorú betartását dolgozták ki
 • A tánc volt az igazi művészeti forma, ennek reprezentatív művaja az udvari balett lett
 • Mecénása és lelkes híve volt a király
 • Évtizedeken át naponta egy-két órás táncleckéket vett – 27 nagy balettben táncolt félisteneket, isteneket
 • Az udvari balett átalakulásának időszaka ez
 • Fokozatosan elkülönül az uralkodóház családi ünnepségeinek étkezési ceremóniáitól – önálló előadássá formálódik
 • A táncé lesz a főszerep és a bonyolult felépítés leegyszerűsödik

Az udvari balett esetében a francia barokk 3 kiemelkedő alakja:

 • Moliereszövegíró és koreográfus, polgári, társadalmi vígjáték megteremtője. Vígjátékaiban jelentős helyet foglal el a tánc (pl. Az Urhatnám polgárba 6 balett jelenetet épített be) A táncot beleszőtte  a cselekménybe, a prózával ötvözte
 • Lullyzeneszerző és koreográfus. Zenei jellegűre formálta, lerövidítette és egységesen táncos műfajjá változtatta az udvari balettet. Új műfajt teremtett, a divertissement (drámai kifejezés elveszítette jelentőségét)
 • Beauchampsbalettmester és koreográfus. Nevéhez fűződik a balett alappozícióinak rögzítése, mozdulatelemző táncírás szükségességét ismerte fel. A táncos képzés módszeres irányítását hangoztatta.
  • 1661-től a király támogatásával alapított Académie Royale de Danse első vezetője lett
  • A táncakadémia később pedagógiai intézménnyé bővült
  • Folyamatos szakmai táncos képzés
  • Hivatalossá fejlődött az udvari táncművészet
  • 1671 – a párizsi operaház megnyitása = a balett nyilvános színházba került
  • A tánc a polgári színjátszás részévé vált
  • 1781 – első női fellépő M. Elle Lafontaine
 1. A rokokó:
 • Fellazította a barokk szabályozottságát
 • A geometriai rendező elv szerepét a test mozdulataiban rejlő harmónia és kellem vette át
 • Egyéni művészetbe sűrítve tolmácsolták az akadémikus balett szépségét
 • A XVII. század vége, XVIII. Század eleje a táncosok nemzedékének kora a balettművészetben

Táncosok:

 • Pécour
 • Dupré
 • Vestris: a Vestris-dinasztia legidősebb tagja
  • Céljuk a piruettek számának öncélú növelése volt, így művészetük már a felvilágosodás felé utat
 • Marie-Anne Camargo: a rokokó ünnepelt táncosnő-virtuóza. Gyors, könnyed lépésivel, kecsességével, bájával hódított
 • Marie dallé: társnője Camargonak.
 • Artista családból származott,
 • ismerte a pantomint.
 • Álarc nélkül az arc, kéz kifejező erejét hangsúlyozta. Action dramatique magvalósítója,
 • kifejezővé tette táncát
 • franciák nem értették, így Londonban telepedett le
 • évtizedekkel előzte meg korát, a nagy francia reformátor, Noverre munkásságában talál majd követőre

11.16.

A maestro di ballok

Észak-itáliai területek: feudális rend a 12.-14. században felbomlott. Városállamok vetekednek: egy-egy gazdag család ragadta magához a hatalmat = fényes udvart teremtettek – pártfogolták a művészeteket. Életmódjuk: merítenek a késő-középkori lovagi kultúrából = az egyén kultuszát, a virtust a szellemi eleganciát, az emelkedettséget és a választékos ízlést.
Könyv – Baldassare Castiglione: Az udvari ember: a reneszánsz korszak életvezetési siker-könyve lett = viselkedési normákat határozott meg és utat mutat abban, hogy lehet valaki a reneszánsz ember mintaképe.
14. század – a megerősödött és öntudatra ébredt polgárság emberközpontú világnézete a humanizmus lett.
Az „újjászületés” korszakának gondolkodói Platón filozófiáját fogalmazták újra, egész Európa a neoplatonizmus tanait tette magáévá = a szemlélet érvényesül a művészetekben.

A reneszánsz tánckultúrája:
A tánc a reneszánsz korszakában szerepeket, új funkciókat kapott = a társasági élet meghatározó eleme + a polgárok neveléséhez hozzá tartozott.
Megindult a lépések, mozdulatok fejlődése a művészi tánc felé (15. század): három táncréteg (néptánc, társasági tánc és a művészi tánc) egymás mellett, egymásra hatva fejlődött. A néptánc lépései → a társasági táncok → majdani balett alapjai (pl. bourré = középkori eredetű paraszttánc → elegáns udvari tánc → a mozdulatot megtaláljuk a balett összekötő lépései között (pas de bourrée).
A táncmozdulatok milyensége összefügg: az új korszak új társadalmi rétegének, a polgárságnak viselkedéskultúrájával és öltözködési stílusával. Társasági táncok lépései = olyan, mint a néptáncoké. Különbség: az előadásmód (módosítja az összképet). Mozdulat alakító tényező = viselet: nehéz uszályos ruhák, köpenyek, kardok – a reneszánsz táncok vonulós, csusszanó lépésekből állnak. Testtartást meghatározta: fejdíszek, kalapok. Magasabb rang = hosszabb ruha. Kezeket szabadon hagyták – gesztusok tartoztak a tánchoz. Alapvető gesztus = üdvözlés.

A táncmester (maestro di ballo):
15. századi olasz fejedelmi udvarok: lombardiai és toszkán városok (Ferrara, Mantova, Firenze, Párma, Milánó, Velence és Róma). Kialakul: igényes és nagyszabású társas szórakozás. A magas művészeti követelmények miatt = táncmestereket alkalmaztak!
A táncmester = a tánc történetének első hivatásos művésze: megbecsült személy volt, munkáját megfizették, néhányan nemesi rangot is kaptak.
Feladatai:

 • táncra tanítani a gazdag polgárokat és az arisztokratákat
 • a táncok elrendezése, szerkesztése,
 • az ünnepségek megrendezése
 • a társasági viselkedési formák tanítása.

Érteniük kellett: a csillagászathoz, a geometriához, a költészethez és a zenéhez. (neo-platonista elveknek). Jelképük: körző és vonalzó = a teret és az időt rögzítették vele.

Gondolat, amely a táncban is megnyilvánul: a természeti világ dolgai, eseményei és viszonyai geometriai és matematikai összefüggésekre vezethetők vissza = geometriai szemlélet – perspektivikus (tárgyak térbeliségének érzetét keltő) ábrázolás.

Tánckönyvek: A táncmesterek mindannyian írtak könyveket latinul és nemzeti nyelven. Ezek forrásul szolgálnak a korszak tanulmányozásához.

 • 15. században – 4 olasz
 • 16. században – 3 olasz és 1 francia

Gyakorlati útmutatóknak készültek, emlékeztetőként = nincsenek aprólékos lejegyzések.
A táncmester nevéhez tapadt az etikett is a 20. század elejéig: tánc- és illemtanár.

Az első maestrók:
DOMENICO DA PIACENZA (domenikó da piacsenza) (1400 – 1462 körül) – lovagi cím: Domenico de Ferrara
Az első híres olasz táncmester. Munkáját fennmaradt írásos dokumentumok őrzik. Oktatott: táncot, vívást, lovaglást. Elméletben is foglalkozott a tánccal.
Könyve: Trarttato de la Arte di Ballare et Danzare (1463), latinul is megírta. A táncdallamok kottáit is hozzácsatolta. Az európai táncművészet egyik alapműve lett. Munkájában 10 alapmozdulatot rögzített – ezekből 35 ballót szerkesztett.  Domenico a leírt lépésekkel a későbbi művészi tánc formanyelvét is megalapozta.
Alapok: mint az ókori görögök a zenében (hét hangot vettek alapul zenei rendszerük felépítéséhez) = Domenico 7 alapmozdulatból (természetes): sempio, doppio, continenza, ripresa, riverenza, saltarello, voltatonda, és 3 összekötő (díszítő): battimento, passegio, combio, lépésből formálta meg az alapokat.
A harmonikus tánc titka: az ütem megtartása, a test mozdulatainak összehangolása, a mozdulatok helyes sorrendjének megtartása, a tér megfelelő kihasználása, a lelki adottságok, a finomság, kecsesség és a testi adottságok + életerő és egészség.

GUGLIELMO EBREO DE PESARE (1420 körül – 1484) költő
Domenico tanítványa és követője. A zene és a tánc tudományában a legjártasabb táncmesternek tartotta saját kora.
Leghíresebb könyve: A táncolás gyakorlatáról, avagy művészetéről (De practica seu arte tripudii vulgare opusculum) (1463): az elméleti rész után egy gyakorlati fejezet következik majd 31 ballót mutat be a könyv.

ANTONIO CORNAZANO (1430 – 1484)
Kibővíti a Domenico-féle lépéskészletet.
Könyve: A táncolás művészetének könyve (Libro dell’arte del danzare) (1455): apróbb mozdulatok lejegyzése: lábujjhegyen lépkedés, differenciált szökellés.

FABRITIO CAROSO (1525/1535 – 1605/1620) lantművész, zeneszerző
Első könyve: A táncmester (Il Ballarino) (1581): 54 technikai elemet ír le = pl. forgások, a lábak összeütése. Először szerepel leírva: intreciata = entrechat (antrösá).
Másik könyve: Hölgyek nemessége (Nobilitá di Dame) (1600): az itáliai nemesség táncait mutatja be lépésmagyarázatokkal. 24 viselkedési tanácsot adott az előkelő táncoláshoz. Második részben baletto-kat írt.

CESARE NEGRI (1535 – 1605)
Milánóban tevékenykedett. Táncakadémiát alapított 1554-ben. 25 entreé-ból (antré) álló jelmezes ünnepséget rendezett (1574).
Könyvei: Szerelmes kecsesség (Le Gratie d’amore) (1602), A ballók újítása (Nuove Inventioni di balli) (1604): összefoglalta elképzeléseit. 3 fejezetben 55 technikai szabályt rögzített, koreográfiai leírásokkal. Először jelenik meg a lábpozíciók leírása. A leírások egyre bonyolultabbá váltak. Ő gondolt először a lábak kifelé fordítására (en dehors = an döor) = a balett legjellegzetesebb jellemzőjének kitalálása: új tudományos ismeretek – anatómia felfedezése = az emberi test működését megismerhetővé tette.
Iskolájában: tovább fejlesztik a forgás- és ugrástechnikát = pliéket csináltak az ugrások lágyságának eléréséhez, gyakorláskor a táncosnak a mennyezetről lecsüngő bojtot kellett elérnie fejével.

A táncmesterek munkásságát áttekintve: formálódott a tánc „szókészlete”, formanyelve. Kijelenthetjük, hogy a balett alapjai a reneszánszkori Itáliában, olasz táncmesterek munkássága nyomán születtek meg. Ezt a „mozdulatszótárt” később a francia Királyi Táncakadémia rendszerezte.

Az első koreográfiák: a ballók
Tudatosan szerkesztett koreográfiai alkotások: a közönséget gyönyörködtették a táncosoktól pedig fejlett tánctudást igényelt. Minden másfajta táncot danzának hívtak.
A táncmesterek a néptánc anyagából merítettek a természethűség jegyében: a természetben rejlő szabályosságot, arányosságot tekintette mintának.
Táncbéli kísérletezések: pl. antik klasszikus verslábakra járt lépések – dattile, spondeo, anapaste = a táncművészetben érvényesült a reneszánsz antikvitás iránti elkötelezettsége.
A tánc formáinak megszerkesztése: reneszánsz elvek szerint – harmónia érvényesülése, szimmetria és perspektíva elméletek (újdonság).

Ballo és balletto közötti különbség:

 • Balló: egy változatlan tempójú és ritmusú dallamra táncoltak.
 • Balletto: „többmértékes” kompozíció: a dallam mindig ugyanaz marad, de a táncok jelegének megfelelően a ritmus mindig más tempót vesz fel. Páros ritmus után páratlan ritmusban hangzik el a dallam, vagy lassú ritmus után gyors tempó következik.

Fontosabb reneszánsz társastáncok: 

 • basse danse (bássz dansz): legkorábbi reneszánsz páros tánc, Burgundiában született, 4 lépésből állt s ezek különböző kombinációiból
 • pavane (páva): lassú és előkelő
 • allamande (álamand): mérsékelt
 • gagliarde (gájárd): élénk és szenvedélyes
 • courante (kurant): pantomimbetéttel járták, végén szabad volt a csók
 • volta: dinamikus forgótánc
 • branle (branl): oldalt haladva körben táncolandó (egyetlen ilyen reneszánsz tánc), volt egyszerű, vegyes (aszimmetrikus szerkezetű) és pantomimikus (munkamozdulatokat utánozó karakerizáló táncok) változata
 • canarie (kanari): 3/8-os gyors páros tánc, eredete: spanyol és olasz hajósok hozták a Kanári-szigetekről, kedvelt társasági tánc és a táncszvitek gyors záró tánca lett.

Thoinot Arbeau (toánó árbó) francia kanonok:
Munkáságából ismerjük, hogyan táncolták a társasági táncokat a reneszánsz idején.
Könyve:

 • Orchésographie (orkészográfí) (1589): zene- és tánckézikönyv
  A tánc mesterségéről írt. Egyetlen forrás, amely a korabeli társastáncokat megörökíti. A táncdallamok kottái mellé pontosan oda írta, hogy milyen lépést, mennyi időtartamban kell az egyes ütemekre végezni. A függőlegesen elhelyezett vonalrendszer (tabulatúra) a táncmozdulatok szöveges hozzárendelésével, egyedülálló. Minden lépés, illetve mozdulat kezdete az a hang, amelyik mellé vagy alá van írva.

Mindenkinek szánta a könyvet, aki táncolni szeretett, legfőképpen a fiatalságnak. Minden táncot leírt, amelyet a 16. században, Franciaországban táncoltak és sok olyat is amit a neves táncmesterek nem tartottak fontosnak.

Intermediumok és trionfók:

 • Intermedium (közjáték): gyakori zenés-táncos színpadi forma. Antik mitológiai témák vagy bibliai témák. Helyszín: paloták termei, udvarai.
 • Trionfók: karneváli felvonulások, diadalmenetek. Allegorikus táncos és énekes figurákkal, akik a római diadalünnepeket utánozták.

11.09.

 Az európai középkor táncélete

Középkor táncos szokásait meghatározó tényező: EGYHÁZ – KERESZTÉNYSÉG

Korai kereszténység (Kr.u. 4. sz.-tól):

 • NEM TILTOTTA az egyház a táncot, sőt, felhasználta az új hit elfogadtatásához éppúgy, mint a  halálélmény feldolgozásához
 • JELEN VOLT az egyházi szertartásokban a tánc 🡪 oltár körül ájtatos, örvendező körtáncok + Canticumokat (himnuszokat) mindig tánccal kísérték + Ószövetség jeleneteit tánccal emelték be a liturgiába

🡪Magyarázat: az új tanok terjesztéséhez nem elegendő a didaktikus tanítás, az igazi elfogadást a gyakorlattal lehet erősíteni! 

 • Tánc = zenéhez, költészethez hasonlóan az Istenhez való közeledés eszköze + az angyalok szent foglalatossága s a bűnös lelkek vezeklésének megnyilvánulása is egyben

Kb. 8-12. századig: TILTÁSOK időszaka:

 • szertartások túl világiassá fajultak, előfordult, hogy tivornyákba torkollottak 🡪 keresztény egyház egyre nagyobb veszélyt látott az újonnan megkeresztelt népek rituális tánciban 🡪 Pápai, püspöki tiltások származnak 700-800-as évekből!
 • Templomokban, temetőkben, körmenetekben a híveknek és a papoknak is tartózkodniuk kellett a táncolástól 🡪 fokozatosan eltűnt a tánc a templomokból (DE ennek ellenére egyes helyeken, templomokban, kolostorokban a táncolás szokása fennmaradt még a 16. században is!)

Színjátszás – dráma hagyománya

  • nyugat-római birodalom bukását (476) követően a mintegy 6000 Rómában élő pantomimus és táncosnő szétszéledt Bizáncban + Földközi-tenger partvidékén
 • belőlük lettek a vándor komédiások: jokulátorok + zsonglőrök:
 • költők, tűznyelők, dalnokok, táncosok, színészek, akrobaták
 • szórakoztatták a kocsmák, vendéglők, vásárterek népét
 • a tánchoz értők vándorlásaik során megismerték a népek táncait 🡪 belőlük és leszármazottaikból is lettek később a reneszánsz táncmesterek!
 • az „igazi dráma” hagyománya egy időre megszakadt 🡪 cirkusz volt a vágyott élmény
 • 12. századtól: újjá született a műfaj, figyelmen kívül hagyva a görög-római előzményeket 🡪 KERESZTÉNY DRÁMA

Keresztény dráma jellemzői:

 • újra fontossá vált az egyház számára, hogy minél több emberhez eljusson a tanítás
 • a latin nyelv ismeretének hiányában, valamint az írástudatlanság következtében a VIZUALITÁS került előtérbe
 • a középkori kultikus dráma tehát a keresztény liturgiából fejlődött ki, az ábrázolás, megjelenítés céljából!!
 • először a „mini színjátékok” a templomban jelent meg, majd ahogy terebélyesedett a templomkertbe, katedrális lépcsőjére, utcákra, terekre került át 🡪 hamarosan mindenkit aktivizáló népünnepély vált belőle: szent + profán elegye, a közösség kollektív rítusa!
 • rendezés: papság kezében
 • pl.: húsvéti játék, betlehemes játék, passiójátékok
 • az énekelt-lírai dialógusokból fejlődött ki a középkori vallásos dráma 4 jellemző típusa:
 1. Misztériumjáték
 • 13. sz.: megindul a templomi játékok elvilágiasodása
 • valójában ezek már inkább népünnepélyek
 • megmaradnak és kibővülnek a latin nyelvű bibliai jelenetek, de ezeket sokszor már világi nyelven is megismétlik
 • gyakran keverednek bele világi szereplők
 • szellemi irányítás: papság
 • rendező: világi személy
 • megjelenik a látványosság ezermestere is
 • 15. sz.: misztériumjáték a fénykorát éli 🡪 már-már színházszerű előadások
 • kocsi-színpadok: Angliából származik 🡪 különböző jeleneteket végigviszik a városon
 • szimultán színpad: 10-12 színpadképből állt 🡪 jellemzően a város főterén a közönség minden jelent után egy másik képhez vonult
 • tánc megjelenése: kifejező gesztusokban, pantomim játékban, néptáncokban a jelenetek színesítésére, a vizualitás jegyében
 1. Passiójáték:
 • misztériumjáték egyik alfaja
 • Jézus kínszenvedésének és feltámadásának bemutatása
 • Magyar vonatkozás: 18. századból fennmaradt szövegek (leghíresebb Csíksomlyói passió)
 • hangsúly: képi ábrázoláson, látványon
 • cél: hitelesség, meggyőzés
 • naturális, horrorisztikus ábrázolás 🡪 vér: marhahólyagba töltött vörös festék
 • EU leghíresebb passiójátéka: német oberammergau-i passiójáték (1680 óta 10 évente megrendezik)
 • film: Mel Gibson Passiója (2004)
 • 12. sz.-tól: már benne volt a húsvéti játékokban a halott fiát sirató anya (Mária) képe 🡪 13. sz.: középkori himnuszköltészet leghíresebb darabja: Jacopone da Todi Stabat Matere. Magyarországon: Ómagyar Mária-siralom
 • ez a téma számos zeneszerzőt és táncművészt megihletett: Vivaldi, Verdi, Kodály, és Robert Cohan, Imre Zoltán, Juronics Tamás…
 1. Mirákulum:
 • szentek életének eseményeit, csodatételeiket meséli el
 • elmaradhatatlan tul.: bonyodalmat mindig csodás megoldás követi (erre utal az elnevezés is)
 • legnépszerűbb: Franciaországban, de Itáliába, Németalföldre is átkerült
 • mozdulatok, gesztusok fontossága
 • pl: Szent Miklós-játék (Jean Bodel, 1200 körül), Teofil csodája (Rutebeuf), Miasszonyunk csodái (Gonzalo de Berceo)
 1. Moralitás:
 • erkölcsnemesítő tanmese, amely az erények gyakorlására buzdítja a hívőket
 • olyan, mint egy dramatizáló prédikáció
 • szereplők: allegorikus figurák
 • megszemélyesített tulajdonságok, Bűnök és Erények küzdenek a másvilágra induló ember lelkéért
 • fontos: pantomimikus megjelenítés
 • pl: Akárki-játékok🡪 individuum, egyén fogalma éledezik a gondolkodásban

Világi színjátszás

  • vallásos színjátékok mellet bukkant fel a vásári komédiákban, francia farce-okban (fárszokban)
  • Farce: olyan népi hangvételű bohózat, amely a mindennapi élet furcsaságait veszi célba, témája mindig valamilyen étejtés, felsülés, vki mindi pórul jár
 • 14-16. sz.: virágkora
 • További 2 kapcsolódó jelenség:
 1. Haláltánc:
 • totentanz (németül), Dance of Death (angolul), Danse Macabre (franciául)
 • elmúlás érzékeltetése
 • az élőknek szólt, őket figyelmeztette a halál közelségére 🡪 testközeli téma is lehetett sokaknak a pestisjárványok, háborúk miatt
 • Halál: csontváz alakjában viszi táncba, majd a sírba a legkülönbözőbb társadalmi rétegbe tartozó embereket
 • kaszás Halál: antik eredetű jelkép
 • ábrázolás arra utal: a halál előtt mindenki egyenlő!
 • a múlandóságra figyelmeztető lánctánc szórakoztató formában is megjelent, pl. zenei kísérettel a vásárokban, palotákban (pl. burgundi herceg saját maga adott elő ilyet)
 • költészeti alkotás: Villon: Haláltánc-ballada
 • metszetsorozat: Hans Holbein (1500as évek)
 • zene: Liszt, Schönberg, Sosztakovics
 • irodalom: Madách: Az ember tragédiája 🡪 londoni szín; Charles Baudelaire (bodler): Haláltánc
 • film: Bergman: A hetedik pecsét (1956)
 1. Tánctéboly:
 • valódi tánctól távol álló jelenség: pestisek idején szállta meg az embereket
 • egy lezárt városban a halálvárás tébolyító lelki terhe váltotta ki belőlük a rángatózó, sípokkal-dobokkal menekülő őrjöngést
 • első tánctéboly: Itália – 1233
 • Vitus-tánc: strasbourgi Szent Vitus székesegyházban ápolt, rángatózókról kapta a nevét 🡪 őket Szent Vid csodával kigyógyította

Késő középkor világi táncai 

 1. Lovagi kultúra
 • társastánc-divat elterjedése nyugatról kelet felé Európában 🡪 háttere: lovagi életforma (12-14. sz. sajátos kultúrája)
 • fontos szerepet töltött be a tánc
 • uralkodó tánctípus: lánckörtáncok + pantomimikus párostáncok
 • utóbbiak: elengedett és nyílt fogású páros táncok
 • legelterjedtebb tánc eredetileg: egy énekszóra járt női körtáncból + egy körben haladó, hangszeres kíséretű, sétáló páros táncból állt
 • lovagi körtánc: carola 🡪 flótával, síppal kísért lánctánc, mely néptáncból eredt
 • estampida: lassú, lépő, páros ütemű tánc 🡪 párja: saltarello: páratlan ütemű ugrótánc párban járva
 • utóbbi két tánc egy táncpárt képezett (lassú-gyors, páros-páratlan, lépő-ugró ellentétben egészítették ki egymást)
 • mintául szolgált a lovagi tánc a későbbi európai táncművészet számára, de nyomai már csak a gyermekjátékokban lelhetők fel
 1. Jeles ünnepek
 • táncos felvonulások, kör- és füzértáncok, bolondünnepek, szamárünnepek
 • középkorban több mint 90 ünnepnapot tartottak 🡪 minden alkalmat megragadtak a táncolásra (vásár volt az egyik legnépszerűbb)
 • moreszka tánc: kezdetben csoportosan, virtuóz ugrásokkal, gyors tempóra adták elő, lábukon csörgővel 🡪 később előfordult, hogy karddal, szólótáncként is előadták
  • egyik értelmezés szerint a bolond figurájához kapcsolódott, másik szerint inkább a keresztes háborúk eseményeinek dramatikus megjelenítéséhez
 • Itália: ezernyi moreszka-emlék
  • Orlando di Lasso: muzsikus, számtalan moreszka-dallam szerzője
  • Claudio Monteverdi: Orfeo című opera záróbalettje is moreszka