Kun Katalin

Valljuk, pedagógiai hitvallásunk része, hogy minden gyermeket saját népi kultúráján kellene felnevelni. A különböző kultúrák nemzetekre jellemzően szerves egységben jönnek létre a természeti környezetükkel az ott élők életmódjával, szokásaival, gondolkodásukkal, lelkületükkel. A kultúrák minden eleme közvetlenül, vagy közvetve ezt az egységet hordozza, tanítja. A nemzetek egyéni és közösségi alkotásai, anyanyelvük, zenéik, táncaik, az őket körülvevő tárgyak, szokásaik összességükben meghatároznak egy identitást, egy csak arra a csoportosulásra jellemző kultúrát, melynek születésük pillanatától letéteményesei, hivatott őrzői, az arculat megtartói.