VI. Szándék és valóság konferencia – gyermek és embernevelés a Kenderkével

A művészeti nevelésre alapozott intézményi stratégia lehetőségeiről rendezte meg a VI. Szándék és Valóság Konferenciát a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola január 7-én a piarista rendházban.

A konferencia tematikájának alapját a Kenderke Fürkész- programja adta, mely  egy országosan egyedülálló komplex művészeti-oktatási módszerként fejleszti a kisiskolások tanuláshoz szükséges készségeit, képességeit, valamint támogatja az óvodai fejlesztést is. A Fürkész-programban a gyermekek a népművészet tárházából vett forrásanyagra építve négy művészeti ágban, összetett művészeti oktatásban részesülnek. A folyamat része a hallás után tanított hangszeres oktatás pásztorfurulyán, népi játék keretében koordináció fejlesztése és tánctechnikai alapozás, drámajáték, és kézműves foglalkozások.

2011-ben kezdték el mérni a program eredményeit, hatásait, az első konferenciát pedig a 2012/13-as tanévben rendezték meg a témában. A Fürkész folyamatosan fejlődik és bővül mind a négy érintett művészeti terület oktatása terén, és persze a módszerben töretlen az innováció, melynek alapjául szolgálnak a konferenciák is, a tapasztalatok átadása, megosztása és a módszerek csiszolása nyomán.

Kun Katalin, a Fürkész-program kitalálója és a Kenderke igazgatója a konferencián elmondta: – A testet lelket egyaránt erősítő program alapjai Kun Lajosné Kati nénitől, a Kenderke műhely alapítójától erednek. Az ő gondolkodásmódján, szemléletén és tapasztalatain alapulva ismerték fel a lehetőségét annak, hogyan lehet a gyerekek képességeit és személyiségét fejleszteni a játékokon, néptáncon, hagyományokon keresztül.

A rendszer több mint 50 éves pedagógiai tapasztalatcsomagra épül, s a jó eredményeket a tatai óvodapedagógusok és pedagógusok is megerősítik, hiszen az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a Fürkész-program hatására a gyermekek képességei fejlődnek, tanulmányi eredményeik javulnak, ehhez pedig magas színvonalú és következetes szakmai munkára van szüksége. Ezért is kiemelkedő része a programnak a szakemberképzés, melynek folyamatában jelentős állomás volt 2016 decembere, amikor megerősítették a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, és a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola közötti, a Fürkész-program kiterjesztésére kötött megállapodást.

A komplex művészetoktatás pedagógiai eszközéül is szolgáló Fürkész-program egyik kulcsa a gyermekjátékokban van, s az ezekből származó és az iskolai oktatásba beépíthető tananyag tartalmakat a Kenderke egymást segítő, fejlesztő, inspiráló közössége hozza létre, és fejleszti tovább. A módszertan bővítése mellett a szakemberek tapasztalatcseréje, továbbképzése elengedhetetlen, ezzel kapcsolatban Kun Katalin úgy nyilatkozott: – A pedagógusok kezében emberi sorsok vannak, ezért fontos felismerni, hogy a gyerekekkel eltöltött idő minden másodpercének kiemelkedő és megismételhetetlen jelentősége van. Ennek a felelősségnek a tudatára kell ráébredni felismerve azt, hogy a pedagógus már pusztán a viselkedésével is modellt állít a gyermekek elé.

A konferencia nyitásaként Dr. Szabó Előd fenntartó lelkész tartott áhítatot, majd a vendégeket Michl József polgármester köszöntötte, aki a hagyományőrzés, az egyéni fejlesztés, a helyi kulturális élet, a hazafias nevelés és az identitásépítés jelentőségéről beszélt. A találkozó ezt követően szakmai előadásokkal folytatódott, emellett a konferencia vendégei részesei lehettek egy Fürkészes bemutató órának is, Farkas Emőke, a Kenderke művészeti igazgató helyettesének koordinálásával. A találkozó második részében műhelybeszélgetések zajlottak, melyeken közvetlen tapasztalatcserére és kommunikációra teremtettek lehetőséget a szervezők a programmal kapcsolatban.

Forrás: http://www.tata.hu/18619/vi_szandek_es_valosag_konferencia_gyermek_es_emberneveles_a_kenderkevel